Tweedemonitor / Kamervraag / De juridische werking van het Migratiepact van MarrakeshDe juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05549

2019Z05549

Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer (allen PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister-president over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh (ingezonden 21 maart 2019)

1

Kunt u de authenticiteit van de gelekte nota d.d. 1 februari 2019 van de juridische dienst van de Europese Commissie "The legal effects of the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly and regular Migration by the UN General Assembly" bevestigen? 1)

2

Wat is uw reactie op de hierin staande mededeling (paragraaf 46) dat het VN-migratiepact via EU- wetgeving wel degelijk bindende juridische effecten zal hebben?

3

Waarom heeft u tijdens eerdere debatten juist het tegenovergestelde gezegd, namelijk dat het migratiepact van Marrakesh niet juridisch bindend en/of afdwingbaar is? 2)

4

Erkent u dat u daarmee niet alleen de Kamer, maar ook de Nederlandse bevolking op het verkeerde been heeft gezet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat herstellen?

5

Kunt u deze vragen vóór dinsdag 26 maart 2019 beantwoorden?

1) https://sceptr.net/2019/03/marrakesh-pact-dan-toch-bindend-blijkt-uit-gelekte-nota/

2) Debat over het Immigratiepact d.d. 4 december 2018, Staatssecretaris Justitie en Veiligheid Harbers: “Zoals ik ook in de brief aan de Kamer uiteen heb gezet, hebben we in de eerste plaats vastgesteld dat het pact niet juridisch afdwingbaar is.”

Debat over de Europese Top d.d. 17 oktober 2018, Minister-president Rutte: “Tot slot de vraag van mevrouw Maeijer over het migratiecompact. Dat is geen juridisch bindend instrument of document. Het benadrukt juist de soevereiniteit van de lidstaten om de eigen toelatingscriteria te kunnen handhaven.


Gerelateerd

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

De beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het bericht 'Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders'

De mogelijke betrokkenheid van de Minister in de strafzaak tegen het lid Wilders

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl