Tweedemonitor / Kamervraag / De mogelijke invoering van twee wetten in GuatemalaDe mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05479

2019Z05479

Vragen van de leden Karabulut (SP), Ploumen (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala (ingezonden 20 maart 2019)

1

Bent u bekend met de zorgen van mensenrechtenorganisaties en VN-experts over twee wetten die mogelijk ingevoerd gaan worden in Guatemala, te weten nr. 5377, die amnestie regelt voor misdaden begaan tijdens de burgeroorlog, en nr. 5257, die striktere regels oplegt aan niet-gouvernementele organisaties (ngo's)? 1)

2

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de wetten 5377 en 5257? Is uw verwachting dat deze binnen afzienbare tijd ingevoerd gaan worden?

3

Deelt u de zorgen van de mensenrechtenorganisaties en VN-experts over de wetten? Zo nee, waarom niet?

4

Heeft u, of is in EU-verband, kritiek geuit op deze wetten? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dat alsnog te doen?

1)

Guatemala: Legislative initiatives seriously threaten human rights, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/guatemala-legislative-initiatives-seriously-threaten-human-rights/ , 12 februari 2019 & Guatemala: Reject Amnesty for Atrocities, https://www.hrw.org/news/2019/03/13/guatemala-reject-amnesty-atrocities , 13 maart 2019 & Guatemala Congress must not pass “amnesty” bill for rights violations, say UN experts, https://reliefweb.int/report/guatemala/guatemala-congress-must-not-pass-amnesty-bill-rights-violations-say-un-experts , 11 maart 2019


Gerelateerd

De mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Escalatie President Guatemala weert corruptie-aanklager VN’

Het bericht dat de visa van 11 onderzoekers van CICIG door Guatemala zijn ingetrokken

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Bedreigde inheemse mensenrechtenactivisten in Guatemala

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl