De berichten ’Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen' en 'Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel'

Vragen van de leden Kröger en Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten »Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen» en «Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel» (ingezonden 19 maart 2019).

Vraag 1

Kent u de berichten »Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen»1 en «Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel»?2

Vraag 2

Op basis van welke wet- en regelgeving heeft de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in 2014 besloten dat de berg afval toch niet opgeruimd diende te worden? Zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij dit besluit betrokken geweest?

Vraag 3

Waarom heeft u niet eerder ingegrepen, terwijl in het artikel staat dat het toenmalige Ministerie van Vrom in 1995 al schreef dat «het niet gewenst is dat het slik nog tientallen jaren op de huidige wijze wordt opgeslagen»?

Vraag 4

Op basis van welke onderzoeken trekt de provincie Noord-Holland de conclusie dat er geen risico’s voor de leefomgeving zijn opgetreden? Kunnen deze onderzoeken met de Kamer gedeeld worden?

Vraag 5

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van oxykalkslik?

Vraag 6

Wat zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de omwonenden van de afvalberg?

Vraag 7

Wat zijn de risico’s voor natuur, lucht en bodem?

Vraag 8

Wordt op dit moment de bodem- en grondwaterkwaliteit rond de afvalberg gemonitord? Worden hierbij ook verhoogde concentraties arseen en overschrijdingen van metalen aangetroffen?

Vraag 9

Wordt de gezondheid van werknemers en omwonenden gemonitord?

Vraag 10

Kan Tata Steel alsnog worden verplicht om de afvalberg op te ruimen?

Vraag 11

Hoe kan het dat Tata Steel in 2010 gesommeerd wordt de berg alsnog op te ruimen en de provincie Noord-Holland vervolgens vier jaar lang niet handhaaft?

Vraag 12

Wat is de definitie van «afgedekt» in de wet en is daaraan voldaan in deze situatie? Is «begroeiing» en een slagboom voldoende bescherming voor de omgeving, bodem, lucht en water?

Vraag 13

Hebben Tata Steel en de provincie Noord-Holland hun eigen feiten gecreëerd door niet te handelen en niet te handhaven totdat termijnen zijn verstreken en het probleem «historisch» werd en onder andere regelgeving viel?

Vraag 14

Vindt u, gelet op deze kwestie en de recente problemen rond de grafietregen, dat hier sprake is van een patroon in tekortschietende handhaving van een bedrijf dat haar eigen verdienmodel laat prevaleren boven de naleving van regels die de kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid van bewoners dienen te verzekeren? Zo ja, wat gaat u doen om dat patroon te doorbreken?


X Noot
1

Volkskrant, 12 maart 2019, «Deze omstreden afvalberg van Tata Steel mag van de provincie toch blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-omstreden-afvalberg-van-tata-steel-mag-van-de-provincie-toch-blijven-liggen-bewoners-maken-zich-zorgen~bbdf68bc9/)

X Noot
2

Volkskrant, 17 maart 2019, «Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gedeputeerde-tekin-geeft-verkeerde-informatie-over-afvalberg-tata-steel~b5d1b592/)

Indiener(s)