Tweedemonitor / Kamervraag / Het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabisHet laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05379

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis (ingezonden 19 maart 2019).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Studie: THC belangrijker bij medicinale effecten dan CBD»?1

Vraag 2

Klopt het dat vanwege de huidige aanbesteding in twee tranches straks de mogelijkheid ontstaat om het aanbod van medicinale cannabis door BMC uit te breiden?

Vraag 3

Is het u bekend dat er een groep patiënten is die aangeeft dat het aanbod van Bedrocan niet aansluit bij hun wensen en behoeften?

Vraag 4

Bent u bereid om het BMC een inventarisatie te laten doen, waarin BMC:

  • patiënten die niet tevreden zijn over het huidige aanbod, eventueel via de patiëntenvereniging, oproept om een zelfgeteelde plant of een soort uit de coffeeshop die wél aansluit bij de wensen en behoeften te delen met BMC;

  • vervolgens van maximaal 5 verschillende soorten onderzoekt en analyseert voor welke klachten patiënten de cannabis gebruiken en;

  • onderzoekt en analyseert in hoeverre deze planten individueel verschillen van het huidige aanbod van Bedrocan én of er een «rode draad» te vinden is in hoeveelheid werkzame stoffen in de aangeleverde planten;

zodat conclusies kunnen worden getrokken over de samenstelling van het huidige aanbod en in hoeverre die aansluit bij wensen en behoeften van patiënten? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar medicinale cannabis

Het bericht dat wietolie zo populair is dat gemeenten soepelere regels overwegen

Het fiscaal aftrekken van de kosten voor het telen van eigen cannabis

Het kweken van medicinale wiet in het Westland

Het vergoeden en/of verlagen van de prijs van medicinale cannabis

De verwijdering van twee wietplanten uit de tuin van een ouder echtpaar door de politie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl