Tweedemonitor / Kamervraag / De mate waarin China profiteert van Europese ontwikkelingsgelden



De mate waarin China profiteert van Europese ontwikkelingsgelden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05310

2019Z05310

Vragen van het lid Van Haga (VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de mate waarin China profiteert van Europese ontwikkelingsgelden (ingezonden 18 maart 2019)

1

Kunt u zich uw volgende uitspraak herinneren: “Chinese bedrijven hebben geen toegang tot de Europese OS-gelden. Chinese bedrijven — dat is volgens mij ons grote dilemma — komen met hun eigen geld vanuit de Chinese overheid en investeren massaal. Daar zit een andere vorm van conditionaliteit aan, maar die bedrijven kloppen echt niet aan bij de EU en ze concurreren dus ook niet met Nederlandse of andere bedrijven uit de markt”? 1)

2

Bent u bekend met het vorig jaar gepubliceerde rapport van de Development Assistance Committee (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarin de volgende conclusie wordt getrokken: “India and China were the non-DAC countries with the highest successful bids as shown in Table 9. They also account for 40% of total contract value awarded to developing countries (including LDCs and HIPCs) between 2008 and 2016. Yearly fluctuations aside, they also seem to win an increasing share of DAC Members aid projects”? 2)

3

Hoe verhouden deze bevindingen zich tot uw uitspraak dat Chinese bedrijven hebben geen toegang hebben tot de Europese ontwikkelingssamenwerkingsgelden?

4

Klopt het dat Chinese bedrijven biedingen doen voor diverse door de Europese Unie (EU) gefinancierde projecten in Afrikaanse landen, zoals de geplande weg tussen Kampala en Jinja in Oeganda, en in het kader van projecten als deze concurreren met Europese bedrijven? 3)

5

Hoe verhoudt dit voorbeeld zich tot uw uitspraak dat Chinese bedrijven niet concurreren met Nederlandse (of andere Europese) bedrijven in het kader van de uitvoering van door de EU gefinancierde projecten?

6

Hebt u daarnaast kennisgenomen van de recente aankondiging van de Japanse regering om te stoppen met het geven van ontwikkelingshulp aan China? 4) Zo ja, hoe beoordeelt u dit besluit?

7

Hebt u kennisgenomen van de grafiek in het artikel over de beëindiging van Japanse ontwikkelingshulp aan China, waaruit blijkt dat China de afgelopen jaren vele miljarden aan leningen en steun heeft ontvangen van de OESO/DAC-landen? Kunt u de omvang van leningen en steun vanuit DAC-landen aan China kwantificeren en daarbij in elk geval aangeven wat de totale waarde was in 2015, 2016, 2017 en 2018? 5)

8

Kunt u de Kamer een actueel overzicht doen toekomen van alle door de EU (mede)gefinancierde ontwikkelingsprojecten van de afgelopen vijf jaar waar Chinese bedrijven biedingen voor hebben gedaan en aangeven in welke gevallen Chinese bedrijven de bieding hebben gewonnen? Kunt u daarbij aangeven in welke gevallen Europese bedrijven de desbetreffende bieding hebben verloren?

9

Kunt u, aangezien multilaterale ontwikkelingsbanken een belangrijk kanaal vormen voor Europese (en Nederlandse) ODA-middelen, en met name de Wereldbank en de Asian Development Bank belangrijke financiers van (niet-marktconforme) leningen aan de Chinese overheid vormen, aangeven hoe groot het volume van financieringen is dat beide multilaterale banken op de Chinese overheid uit hebben staan? Wat is de positie van Nederland en andere EU-lidstaten, in hun hoedanigheid als aandeelhouders van beide ontwikkelingsbanken, ten opzichte van deze uitstaande leningen?

1) Verslag van een algemeen overleg over de toekomst van EU-Ontwikkelingssamenwerking, gehouden op 7 maart 2019.

2) “2018 report on the DAC untying recommendation”, No. DCD/DAC(2018)12/REV2 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DCD-DAC(2018)12-REV2.en.pdf

3) https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-03/european-companies-dominate-uganda-s-1-billion-toll-road-bids

4) https://www.inkstonenews.com/politics/japan-stop-giving-aid-china-after-40-years/article/2170164

5) Idem.


Gerelateerd

Het voornemen van Italië om zich aan te sluiten bij het Chinese Belt and Road investeringsprogramma

De mate waarin China profiteert van Europese ontwikkelingsgelden

De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

De stijgende christenvervolging in China onder Xi Jinping

De berichten ‘Alibaba zwemt in het geld na beursgang in Hongkong’ en ‘Tarieven voor pakjes uit China verhogen’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl