Tweedemonitor / Kamervraag / Een app die de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet kan versnellenEen app die de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet kan versnellen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05305

2019Z05305

Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een app die de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet kan versnellen . (ingezonden 18 maart 2019)

1

Wat is uw reactie op Stichting Financieel Paspoort, die aangeeft dat met behulp van hun app, de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet versneld kan worden ingevoerd? 1)

2

Onderschrijft u dat een zo spoedig mogelijke invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zeer wenselijk is en dat uitstel veel mensen met schulden dieper in de problemen brengt?

3

Bent u bereid om op korte termijn met Stichting Financieel Paspoort in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor hun oplossing verder uit te werken?

4

Onderschrijft u dat mensen, op basis van het inzagerecht van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), hun eigen persoonlijke gegevens voor het berekenen van de beslagvrije voet bij onder andere de Belastingdienst en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kunnen opvragen?

5

Bent u bereid alles op alles te zetten om een zo spoedig mogelijke implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet te realiseren?

1) http://financieelpaspoort.nl/


Gerelateerd

De vertraging van de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Een app die de invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet kan versnellen

De vertraging van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Het bericht ‘So werden Erdogan-Kritiker in Deutschland per App denunziert’

Twee jaar uitstel voor een wet die mensen met schulden moet helpen

Het bericht ‘Taking Stock of App Stores’

De app Nextdoor

De berichten ‘Waarom is bekostiging e-health zo complex, het kan zoveel simpeler’ en ‘Dankzij een app hebben hartpatiënten minder vaak spoedeisende hulp nodig’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl