Tweedemonitor / Kamervraag / De aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering (CAT) voor betere bescherming van intersekse kinderenDe aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering (CAT) voor betere bescherming van intersekse kinderen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05301

2019Z05301

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Medische Zorg over de aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering (CAT) voor betere bescherming van intersekse kinderen. (ingezonden 18 maart 2019)

1

Kunt u bevestigen dat er intersekse kinderen zijn in Nederland die zonder dat er sprake is van informed consent, een niet-medisch noodzakelijke ingreep hebben ondergaan? Zo nee, bent u bereid om hier toch onderzoek naar te doen. Zo nee, waarom niet? Denkt u dat de Nederlandse situatie verschilt van de Duitse, waar uit recent onderzoek blijkt dat dergelijke ingrepen plaatsvinden en niet zijn afgenomen in de laatste jaren? 1) 2)

2

Deelt u de mening dat als dat het geval is, Nederland zich niet houdt aan het internationale verdrag tegen foltering, en dat het daarom wel noodzakelijk is om precies zicht te krijgen op de praktijk?

3

Hoe verhouden de niet-medisch noodzakelijke ingrepen bij intersekse kinderen zich volgens u tot de regels rondom transgenders, waar pas na 18 jaar overgegaan kan worden tot medische ingrepen?

4

Betreft de beoogde brede kwaliteitsstandaard ook de behandeling van kinderen of alleen die van volwassenen?

5

Deelt u de mening dat de sociale gevolgen van ingrepen bij jonge intersekse kinderen zodanig zijn dat de sociale context ook onderdeel zou moeten zijn van de brede kwaliteitsstandaard?

6

Bent u van mening dat er voldoende ‘up-to-date’-kennis is over de sociale gevolgen van ingrepen bij jonge kinderen? Bent u bereid om ter voorbereiding van de brede kwaliteitsstandaard nader onderzoek te laten doen?

7

Bent u bereid om, zoals de aangenomen resolutie in het Europees Parlement ook oproept, de wet zo te formuleren dat niet-medisch noodzakelijke ingrepen bij een kind zonder informed consent verboden worden? 3)

8

Op welke manier wordt in andere landen “medische noodzaak” gedefinieerd en beoordeeld? Kunt u aangeven hoe dat zich verhoudt tot de manier waarop dat in Nederland gebeurt?

1) https://omp.ub.rub.de/index.php/RUB/catalog/view/113/99/604-2

2) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 1422

3) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0101_EN.html


Gerelateerd

De aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering (CAT) voor betere bescherming van intersekse kinderen

De aanbevelingen van het VN Comité tegen Foltering voor betere bescherming van intersekse kinderen

Het recht tot zelfbeschikking van intersekse baby’s en kinderen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Amsterdams homokoppel uitgescholden en bespuugd’

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl