Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er een vliegshow is georganiseerd boven AmsterdamHet bericht dat er een vliegshow is georganiseerd boven Amsterdam

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05237

2019Z05237

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er een vliegshow is georganiseerd boven Amsterdam. (ingezonden 15 maart 2019)

1

Kent u de berichten ‘Amsterdammers schrikken van vliegshow: 'Hier op de Haarlemmerdijk doken mensen naar de grond'’ en ‘KLM-vliegtuig begeleid door F16's: is er wat loos?’ 1) 2)

2

Welke veiligheidsprocedures zijn er gevolgd bij het organiseren van deze vliegshow?

3

In hoeverre zijn deze veiligheidsprocedures correct nageleefd?

4

Klopt het dat de betreffende vliegshow op een hoogte van 450 meter boven de stad Amsterdam heeft plaatsgevonden? Zo nee, hoe zit het dan?

5

Erkent u de mening dat een vliegshow per definitie een bepaalde mate van onveiligheid met zich meebrengt ten opzichte van het niet-organiseren van een vliegshow? Zo nee, waarom niet?

6

Hoe beoordeelt u het verloop van de veiligheidssituatie gedurende deze vliegshow, zowel in de lucht als op de grond?

7

Welke instanties hebben toestemming moeten geven voor het organiseren van deze vliegshow?

8

In welke mate is deze instanties verzocht om mee te werken aan het geheimhouden van deze vliegshow?

9

Klopt het dat de inwoners van Amsterdam tot het laatste moment niet zijn geïnformeerd over deze vliegshow? Zo ja, waarom?

10

Erkent u dat er door het geheimhouden van deze vliegshow veel mensen onnodig geschrokken zijn van deze vliegshow?

11

Welke uitstoot van schadelijke stoffen en gassen is er gepaard gegaan met deze vliegshow?

12

In welke mate is deze uitstoot gecompenseerd?

13

Welk geluidsniveau is er bereikt met deze vliegshow?

14

Is er tijdens de viering van 100 jaar luchtvaart ook gewezen op het scenario dat de luchtvaart zal moeten krimpen vanwege onze doelstellingen op het gebied van klimaat, vliegveiligheid en de leefomgeving van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

15

Deelt u de mening dat het organiseren van een vliegshow ongepast is vanwege de grote uitdagingen waar we momenteel voor staan op het gebied van klimaat, vliegveiligheid en de leefomgeving van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.at5.nl/artikelen/192411/amsterdammers-reageren-na-vliegshow-hier-op-de-haarlemmerdijk-doken-mensen-naar-de-grond

2) https://www.parool.nl/amsterdam/klm-vliegtuig-begeleid-door-f16-s-is-er-wat-loos~a4622721/


Gerelateerd

Het bericht dat er een vliegshow is georganiseerd boven Amsterdam

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl