Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’Het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05226

2019Z05226

Vragen van de leden Van Dam en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’ (ingezonden 15 maart 2019)

1

Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’? 1)

2

Is het waar dat Aruba door de Europese Commissie is geplaatst op de lijst van ‘niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden’?

3

Is het waar dat Aruba in december 2017 niet op de zwarte, maar op de grijze lijst is geplaatst op basis van toezeggingen door de regering van Aruba? Zo ja, welke toezeggingen waren dat?

Welke consequenties zijn er verbonden aan plaatsing van Aruba op de zwarte lijst? Zijn er ook consequenties voor het financieel verkeer tussen Nederland en Aruba?

4

Is er een beeld hoeveel Nederlandse natuurlijke of rechtspersonen gebruik maken van de Arubaanse mogelijkheden om (bijna) geen vennootschapsbelasting te betalen dan wel op andere wijze betrokken zijn bij belastingontwijking via Aruba? Is hierover in het (recente) verleden overleg geweest tussen de landen van het Koninkrijk?

5

Welke maatregelen moet Aruba nemen om tegemoet te komen aan de zorgen van de Europese Commissie? Hebt u zicht op nieuwe wetgeving met betrekking tot de Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap (AVV) en hebt u een beeld in hoeverre deze wetgeving gaat bijdragen aan het verdwijnen van Aruba van de zwarte lijst?

6

Op welke wijze heeft de Europese Commissie vorm gegeven aan haar open dialoog en overleg met Aruba?

7

Heeft de Nederlandse regering ondersteuning verleend aan de regering van Aruba? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

1) Amigoe, 12 maart 2019


Gerelateerd

Het bericht ‘Aruba op zwarte lijst EU belastingontwijking’

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

Examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

Het bestaan van een geheime zwarte lijst van vermeende fraudeurs die veel mensen gedupeerd heeft

Het meewerken van Aruba Airlines aan de uitzetting van dissidenten uit Cuba

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl