Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘35 vissers willen lading MSC Zoe uit zee halen, maar ze mogen niet’Het bericht ‘35 vissers willen lading MSC Zoe uit zee halen, maar ze mogen niet’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05089

Vragen van de leden Kröger en Bromet (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «35 vissers willen lading MSC Zoe uit zee halen, maar ze mogen niet» (ingezonden 14 maart 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «35 vissers willen lading MSC Zoe uit zee halen, maar ze mogen niet»?1

Vraag 2

Klopt het dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet toestaat dat de vissers helpen bij het opruimen van de troep die door de containerramp op de zeebodem ligt? Wat is hier de reden voor?

Vraag 3

Klopt het dat het opruimen steeds moeilijker wordt naarmate er meer tijd verstrijkt, omdat de inhoud van de containers zich over een steeds groter gebied verspreidt? Is in dat geval niet vooral haast geboden en moet daarom niet alle hulp worden aangepakt?

Vraag 4

Is het niet zo dat de schade aan natuur en milieu erger wordt naarmate de berging van de containers en hun inhoud langer duurt?

Vraag 5

Klopt het dat er pas 19 van de 342 containers zijn geborgen?

Vraag 5

Welke acties gaat u ondernemen om alsnog de resterende 323 containers en hun inhoud te bergen?

Vraag 7

Deelt u de mening dat onze vissers een belangrijke rol kunnen spelen bij het lokaliseren van containers en het bergen van hun inhoud?


X Noot
1

Dagblad van het Noorden, dinsdag 12 maart 2019, «35 vissers willen lading MSC Zoe uit zee halen, maar ze mogen niet», https://www.dvhn.nl/groningen/35-vissers-willen-lading-MSC-Zoe-uit-zee-halen-maar-ze-mogen-niet-24257541.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=email


Gerelateerd

Het bericht ‘35 vissers willen lading MSC Zoe uit zee halen, maar ze mogen niet’

Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen

Een werkbezoek aan de vissers Lauwersoog d.d. 6 januari 2019 en diverse berichten in de media over de overboord geslagen zeecontainers van MSC Zoe

Het voortijdig stoppen van de berging na de containerramp op de Waddenzee

Het bericht ‘MSC Zoe: nog 2 containers en een regeling te gaan’

De berichten dat containerschepen ook tijdens de storm de zuidelijke Waddenzeeroute hebben genomen en containers hebben verloren

Signalen dat logistieke bedrijven wegtrekken uit Nederlandse (zee en lucht) havens vanwege de afhandeling van goederen door de douane

Het rondetafelgesprek inzake MSC Zoe

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl