Tweedemonitor / Kamervraag / Schrap tolheffing Westerscheldetunnel voor betere bereikbaarheid Zeeuws-VlaanderenSchrap tolheffing Westerscheldetunnel voor betere bereikbaarheid Zeeuws-Vlaanderen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04930

2019Z04930

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister Infrastructuur en Waterstaat over schrap tolheffing Westerscheldetunnel voor betere bereikbaarheid Zeeuws-Vlaanderen (ingezonden 13 maart 2019)

1

Kent u de uitzending Goedemorgen Nederland van 12 maart 2019 over de Westerscheldetunnel 1) en de berichten “Zeeuws-Vlaamse boeren: 'Tunnel moet tolvrij'” 2) en “Minister voert campagne in Zeeland”? 3)

2

Vindt u het onrechtvaardig dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vanwege de tolheffing in de Westerscheldetunnel hoge kosten, meer dan 1.600 euro per jaar, moeten maken voor woon-werkverkeer of een bezoek aan familie buiten Zeeuws-Vlaanderen? Wat vindt u ervan dat vele Zeeuws-Vlamingen de tolheffing door de Westerscheldetunnel als een mentale barrière ervaren?

3

Is het waar dat 40% van de inwoners die vanwege woon-werkverkeer gebruik moet maken van de Westerscheldetunnel deze kosten niet vergoed krijgt door de werkgever en deze kosten zelf moet bekostigen? Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat deze mensen moeten betalen voor het gebruik van publieke voorzieningen terwijl er geen alternatief is?

4

Is het waar dat de Westerscheldetunnel steeds vaker gebruikt wordt als onderdeel van de economische as Goes-Gent? Erkent u het belang van deze economische as? Deelt u de mening dat het afschaffen van de tol op de Westerscheldetunnel deze economische corridor nog verder versterkt? Deelt u de mening van de Zeeuws-Vlaamse boeren dat de tolheffing een vorm van concurrentievervalsing is?

5

Deelt u de mening dat de tolheffing in de Westerscheldetunnel ervoor zorgt dat het voor Zeeuws-Vlaanderen lastiger is om de bevolkingskrimp tegen te gaan en extra bedrijvigheid naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken? Deelt u de mening dat, vanwege de bevolkingskrimp, het van groot belang is om de provincie Zeeland financieel juist te helpen en ervoor te zorgen dat de tolheffing zo spoedig mogelijk wordt afgeschaft? Deelt u de mening dat het schrappen van de tolheffing enorme voordelen voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en de omgeving kan hebben?

6

Is het waar dat in de Tunnelwet is opgenomen dat er te allen tijde een veerverbinding tussen Vlissingen en Breskens voor fietsers en voetgangers moet zijn? Deelt u de mening dat, vanwege het belang voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, dit een openbaar vervoersverbinding moet zijn? Kunt u garanderen dat deze veerverbinding niet commercieel wordt geëxploiteerd?

1) WNL, 12 maart 2019 ( https://wnl.tv/gemist/goedemorgen-nederland-201903120640/ )

2) Omroep Zeeland, 12 februari 2019, "Zeeuws-Vlaamse boeren: 'Tunnel moet tolvrij'" ( https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/111064/Zeeuws-Vlaamse-boeren-Tunnel-moet-tolvrij )

3) Omroep Zeeland, 10 maart 2019, 'Minister voert campagne op veerboot en krijgt Zeeuwse verrassing' ( https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/111565/Minister-voert-campagne-op-veerboot-en-krijgt-Zeeuwse-verrassing )


Gerelateerd

Schrap tolheffing Westerscheldetunnel voor betere bereikbaarheid Zeeuws-Vlaanderen

Tolheffing bij de Westerscheldetunnel in Zeeuws-Vlaanderen

De heffing van tol op de Westerscheldetunnel van en naar Zeeuws Vlaanderen

Het eindrapport van de taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ‘Gewoon goed onderwijs!’

De staat van onderhoud van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en wateroverlast Sluiskil

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat Apollo/Vredestein 750 fulltime-equivalent (fte) aan banen wil schrappen in de locatie in Enschede

De berichten ‘Oproep aan ouders en personeel Arduin: spreek je samen uit.’ en ‘Arduin is in nood, maar raad van toezicht verhoogt eigen beloning flink’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl