Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Kiwa Register start ‘veel te laat’ met uitgifte nieuwe tachokaarten’Het bericht ‘Kiwa Register start ‘veel te laat’ met uitgifte nieuwe tachokaarten’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04462

Vragen van de leden RemcoDijkstra (VVD) en Stoffer (SGP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Kiwa Register start «veel te laat» met uitgifte nieuwe tachokaarten» (ingezonden 7 maart 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht: «Kiwa Register start «veel te laat» met uitgifte nieuwe tachokaarten?1

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat de smart tachokaarten pas per 15 mei 2019 beschikbaar komen? Is dat niet rijkelijk laat?

Vraag 3

Welke problemen liggen hieraan ten grondslag en wie is dat te verwijten? Is het correct dat zonder ijking van de apparatuur ondernemers de vrachtwagens niet kunnen gebruiken?

Vraag 4

Welke flexibiliteit is mogelijk om te voorkomen dat vrachtwagens stil komen te staan? Is het een optie om voorlopig geen boetes uit te delen?

Vraag 5

Zijn er in uw ogen nog andere mogelijkheden om te voorkomen dat er problemen ontstaan door het te laat beschikbaar komen van de tachokaarten?

Vraag 6

Bent u bereid om met uw collega’s van andere Europese landen, of in Brussel, te overleggen over hoe anderen omgaan met dezelfde problemen en wat wij in Nederland kunnen leren van deze landen?


X Noot
1

TTM.nl, 6 maart 2018, «Kiwa Register start «veel te laat» met uitgifte nieuwe tachokaarten» (https://www.ttm.nl/it/kiwa-register-start-veel-te-laat-met-uitgifte-nieuwe-tachokaarten/113738/)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl