Tweedemonitor / Kamervraag / Onvoldoende toegang tot seksuele en reproductieve zorg voor ongedocumenteerde vrouwenOnvoldoende toegang tot seksuele en reproductieve zorg voor ongedocumenteerde vrouwen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04292

2019Z04292

Vragen van de leden Ellemeet (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over onvoldoende toegang tot seksuele en reproductieve zorg voor ongedocumenteerde vrouwen. (ingezonden 6 maart 2019)

1

Bent u bekend met de zorgen van Dokters van de Wereld, over de grote barrières die ongedocumenteerde vrouwen ervaren ten aanzien van seksuele en reproductieve gezondheidszorg? 1)

2

Bent u ervan op de hoogte dat tenminste 28% van de ongedocumenteerde vrouwen te maken heeft gehad met seksueel geweld?

3

Wat is uw reactie op de bevindingen van Dokters van de Wereld dat de reguliere abortuszorg in Nederland onbetaalbaar is voor in het bijzonder ongedocumenteerde vrouwen, zelfs nu een maximum tarief voor abortuszorg voor niet-Wlz-verzekerden is ingesteld? Deelt U onze zorgen hierover?

4

Deelt u tevens onze zorgen over het feit dat uit de praktijk blijkt dat abortusklinieken niet in staat of bereid zijn voor dit doel financiële buffers op te bouwen, al dan niet vanuit de gesubsidieerde abortuszorg? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u het met ons eens dat hierdoor een ongelijke situatie ontstaat tussen ongedocumenteerde en overige, al dan niet financieel draagkrachtige, vrouwen? Vindt u dit gewenst? Zo ja, waarom?


6

Bent u het met ons eens dat veel leed voorkomen kan worden door betere toegang tot voorlichting, anticonceptie en abortuszorg voor ongedocumenteerde vrouwen?

7

Bent u bereid om maatregelen te treffen waardoor het ook voor ongedocumenteerde vrouwen mogelijk wordt om toegang te verkrijgen tot de broodnodige voorlichting, anticonceptie en abortus? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

1) https://doktersvandewereld.org/petities/ongewenst-zwanger/


Gerelateerd

Onvoldoende toegang tot seksuele en reproductieve zorg voor ongedocumenteerde vrouwen

Het bericht dat Amerikaanse diplomaten samenwerken met conservatieve staten om seksuele en reproductieve rechten in te perken

Anticonceptie in Nederland

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

Vrouwelijke ondernemers

Het bericht ‘Lesmethodes seksuele voorlichting onder de loep’

Seksuele intimidatie binnen de Verenigde Naties

Het bericht ‘Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl