Tweedemonitor / Kamervraag / Het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringenHet nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04275

2019Z04275

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen (ingezonden 6 maart 2019)

1

Herinnert u zich dat u naar aanleiding van Kamervragen over het niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen, op 4 maart 2019 de Kamer heeft geinformeerd dat u de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken kunt beantwoorden? Kunt u toelichten waarom? 1) 2)

2

Kunt u toelichten waar u precies op doelt als u schrijft: “Vanwege de nodige afstemming betreffende de beantwoording kunnen de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken beantwoord worden”? Met wie moet u de beantwoording afstemmen?

3

Zijn er al wel gegevens bekend over de sterfte onder lammeren die in 2018 geboren zijn in de melkgeitenhouderij? Zo nee, hoe is dat mogelijk, gelet op uw aankondiging dat per 1 januari 2018 ieder bedrijf per kwartaal inzicht moet geven in het uitvalspercentage onder lammeren die op het bedrijf zijn geboren? 3)

4

Hebben de bedrijven per kwartaal de cijfers aan u gemeld? Zo nee, waarom niet?

5

Kunt u alle cijfers die al wel beschikbaar zijn per ommegaande doorsturen naar de Kamer nu

u de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn zegt te kunnen beantwoorden?

1) Schriftelijke vragen, 11 februari 2019, 2019Z02541

2) Brief Uitstel beantwoording vragen over sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij, 4 maart 2019, 2019D08589

3) Kamerstuk 28286, nr. 939


Gerelateerd

Het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen

Het lot van geitenbokjes

Het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen

De geitenhouderij en het leed van geitenbokjes

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Het bericht ‘Groot alarm bij de bloedbank: alweer een zak vol zwarte deeltjes’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl