Tweedemonitor / Kamervraag / De dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verradenDe dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04273

2019Z04273

Vragen van de leden Koopmans en Becker (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden (ingezonden 6 maart 2019)


1
Klopt het dat de Turkse minister van Binnenlandse Zaken gezegd zou hebben dat degenen die in Europa Turkije ‘verraden’ door het bijwonen van bepaalde bijeenkomsten en vervolgens op vakantie naar Turkije gaan, opgepakt en gedetineerd zullen worden? 1)

2
Bent u reeds door de Turkse autoriteiten geïnformeerd over dit beleid(svoornemen)? Wat betekent dit voor Nederlandse staatsburgers die zich in Nederland of elders in Europa kritisch uitlaten over (mensenrechtenschendingen in) Turkije of sympathie tonen voor de Koerdische zaak? Geldt deze ‘belofte’ enkel voor degenen die werkelijk deel uitmaken van door zowel de EU als Turkije erkende terreurorganisaties of voor allen die betrokken zijn bij de vele groepen en bewegingen die de afgelopen jaren door Turkse bewindslieden als ‘terroristisch’ zijn bestempeld?

3
Deelt u de mening dat Nederlanders met een Turkse achtergrond geen verantwoording hoeven af te leggen aan Turkije en dat dergelijke berichten over de gevolgen van ‘verraad’ ongewenste spanningen opleveren in de Nederlandse samenleving en de integratie tegenwerken?

4
Hoe gaat u er voor zorgen - conform de motie-Becker c.s. die vraagt om een contrastrategie 2) - dat Nederlanders met een Turkse achtergrond hier in Nederland meedoen en daarnaast niet worden lastiggevallen door Turkse regering?

5
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat Nederlanders met een Turkse achtergrond in Nederland vrij moeten zijn om zich kritisch op te stellen ten aanzien van Turkije, en elders niet zouden moeten vrezen voor een gevangenisstraf?

6
Bent u bereid over deze kwestie in gesprek te treden met de Turkse ambassade, temeer aangezien de Turkse ambassadeur recent heeft verklaard zich te willen inzetten voor integratie van Turken in Nederland? 3)

7
Hebt u indicaties dat deze boodschap ook wordt verkondigd op Turkse weekendscholen?

1) https://turkeypurge.com/video-turkeys-interior-minister-says-tourists-to-be-detained-at-airports-if-suspected-of-terror-ties

2) Kamerstuk 30821-56
3) https://dutchturks.nl/turkse-ambassadeur-in-nederland-wil-samenwerken-voor-integratie-en-tegen-polarisering/


Gerelateerd

De dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

De intenties van de Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in Nederland

De brief van de Turkse president Erdogan inzake de Turkse verkiezingen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië

Het bericht dat Turkije Syrische rebellen inzet in de strijd in Libië

Het bericht dat de Turkse president Erdogan campagne wil voeren in het buitenland voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen in juni

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl