Tweedemonitor / Kamervraag / Het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internetHet plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04102

2019Z04102

Vragen van de leden Rudmer Heerema en Van Gent (beiden VVD) aan de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en voor Rechtsbescherming over het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet (ingezonden 5 maart 2019)

1
Bent u bekend met de berichten met betrekking tot de plaatsing van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet? 1)

2
Gezien het feit dat de laatste tijd met regelmaat in de media nieuwsberichten verschijnen dat leerkrachten in problemen zijn geraakt doordat leerlingen (bewerkte) foto’s en filmpjes gemaakt in het klaslokaal of op school, op internet hebben geplaatst, bent u van mening dat dit een groeiend probleem is en dat leerkrachten hiertegen in bescherming moeten worden genomen? Zo ja, wat gaat u doen om dit groeiende probleem tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de opvatting dat het verwerken van persoonsgegevens (door filmpjes en/of foto’s) op internet, zonder dat de persoon over wie het gaat daarvoor toestemming heeft gegeven, in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

4
Welke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd aan leerlingen en/of anderen die op dergelijke wijze in strijd met de AVG handelen? Hoe vaak zijn deze sancties sinds de invoering van de AVG in mei 2018 opgelegd?

5
Worden er ook door de scholen sancties opgelegd aan deze leerlingen en wat voor sancties zijn dit?

1) Zie onder andere NOS Journaal, 17-02-19; RTL Nieuws, 16-02-19 en NRC 15-02-19


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het bericht dat de gemeente Utrecht voornemens is een vorderingsbesluit in te zetten om Basisschool De Klimroos te verplichten klaslokalen beschikbaar te stellen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl