Tweedemonitor / Kamervraag / Treinstop Thialf bij schaatswedstrijdenTreinstop Thialf bij schaatswedstrijden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04034

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over treinstop Thialf bij schaatswedstrijden (ingezonden 4 maart 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Rover wil treinen naar Heerenveen ijsstadion»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat een topsportlocatie als Thialf een goede verbinding met het openbaar vervoer dient te hebben? Deelt u de mening dat de busverbinding tussen treinstation Heerenveen en Thialf op dit moment onvoldoende is tijdens grote schaatswedstrijden? Hoe beoordeelt u het dat hierdoor mensen met een lichamelijke beperking, als zij geen auto hebben, vrijwel niet de mogelijkheid hebben om te kunnen genieten van een schaatswedstrijd? Vindt u dat dit moet worden opgelost? Zo ja, hoe bent u van plan dit te gaan doen?

Vraag 3

Waarom wordt het recentelijk gemoderniseerde station Heerenveen Thialf niet gebruikt om tijdens schaatswedstrijden bezoekers af te zetten? Vindt u ook dat hierdoor mensen onnodig met de auto moeten komen? Deelt u de mening dat het van belang is dat schaatsfans een alternatief voor de auto moet worden geboden?

Vraag 4

Bent u bereid om met de Nederlandse Spoorwegen, ProRail, de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland om tafel te gaan om er voor zorg te dragen dat de bereikbaarheid van Thialf ijsstadion tijdens schaatswedstrijden te verbeteren?


X Noot
1

Treinreiziger.nl, 22 februari 2019, 'Rover wil trein naar Heerenveen IJsstadion» (https://www.treinreiziger.nl/rover-wil-trein-naar-heerenveen-ijsstadion/)


Gerelateerd

Treinstop Thialf bij schaatswedstrijden

Misstanden in het Europese wegtransport

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier? ‘Dan kun je net zo goed op ijs bouwen’

De brief getiteld ‘Kamervragen van het lid Van Kent (SP), het lid Gijs van Dijk (PvdA) en het lid Van Weyenberg (D66) over het bericht dat het concurrentiebeding vaak oneigenlijk wordt gebruikt’ van 18 december 2019 (referentie 2019-0000183382)

Schimmige handel in Uber-accounts

Uitbuiting van Roemenen in Nederland

Het bericht ‘IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl