Tweedemonitor / Kamervraag / Het kweken van wiet als medicijnHet kweken van wiet als medicijn

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03981

2019Z03981

Vragen van de leden Van Nispen (SP), Bergkamp (D66) en Buitenweg (GroenLinks) aan de ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid over het kweken van wiet als medicijn (ingezonden 1 maart 2019)

1

Erkent u dat er een bepaalde groep mensen is, zoals bijvoorbeeld Jeffrey maar er zijn vele anderen, die cannabis als medicijn gebruiken, maar niet aangewezen wensen te zijn op het illegale circuit of op het aanbod uit de coffeeshops en bij wie de huidige aangeboden medicinale cannabis niet goed werkt? 1)

2

Als mensen aantoonbaar om medicinale redenen, ondersteund door een verklaring van een arts, met open vizier en op veilige en nette wijze thuis hun medicijn kweken, waarbij de stroom netjes is aangelegd en betaald wordt en er geen gevaar en overlast voor de directe woonomgeving ontstaat, waar ligt dan het grote belang voor Justitie om hier steeds zaken van te maken?

3

Wat is uw reactie op de uitspraak van de rechter die Jeffrey in het gelijk heeft gesteld waardoor een ontruiming voorlopig van de baan is?

4

Welke mogelijkheden ziet u om de thuiskweek van medicinale cannabis landelijk mogelijk te maken, onder strikte voorwaarden? Bent u bereid hierbij te kijken naar de werkwijze in de gemeente Tilburg?

1) ‘Jeffrey mag wiet blijven kweken als medicijn: Het maakt mij een stuk menselijker’, https://www.omroepwest.nl/nieuws/3771930/Jeffrey-mag-wiet-blijven-kweken-als-medicijn-Het-maakt-mij-een-stuk-menselijker


Gerelateerd

Het kweken van wiet als medicijn

Het kweken van medicinale wiet in het Westland

Het bericht ‘Verbod embryo’s kweken niet houdbaar’

De vergoeding van het medicijn Translarna

Het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’

Het sluiten van woningen op grond van de Wet Damocles

Het bericht dat een gevaarlijk product nog steeds op de markt verkrijgbaar is als medicijn

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl