Tweedemonitor / Kamervraag / De inmenging van Shell in inhou­de­lijke expo­sities van Rijksmuseum BoerhaaveDe inmenging van Shell in inhou­de­lijke expo­sities van Rijksmuseum Boerhaave

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03938

2019Z03938

Vragen van de leden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de inmenging van Shell in inhou­de­lijke expo­sities van Rijksmuseum Boerhaave. (ingezonden 28 februari 2019)

1

Kent u het bericht ‘Rijksmuseum Boerhaave laat zich gebruiken als verlengstuk van de marketingmachine van Shell’? 1)

2

Onderschrijft u de strekking van dit artikel waarin wordt gesteld dat het Rijksmuseum Boerhaave zich laat gebruiken als verlengstuk van de marketingmachine van Shell? Zo nee, waarom niet?

3

Wat is uw reactie op de volgende stelling in dit artikel: “In z’n subsidietoekenning van ruim 1,7 miljoen euro noemt de Raad voor Cultuur de financiële en inhoudelijke samenwerking met Shell ‘interessant’”?

4

Deelt u de mening dat, gezien het fossiele en ontwrichtende karakter van Shell, de duiding “interessant” in dit geval beter vervangen had kunnen worden door “gevaarlijk” of “ongepast? Zo nee, waarom niet?

5

Deelt u de mening dat het, gezien de enorme klimaatopgave, vanuit educatief oogpunt onlogisch is om een boodschap van Shellbaas Van Loon te vertonen zonder daarbij de context te leveren van het fossiele en ontwrichtende karakter van Shell? Zo nee, waarom niet?

6

Erkent u dat het in alle gevallen ongepast is om Shellbaas Van Loon op gelijke voet te plaatsen met belangrijke hoogleraren en Nobelprijswinnaars? Zo nee, waarom niet?

7

Erkent u dat de inhoudelijke inmenging van Shell in het Rijksmuseum Boerhaave niet geheel los gezien kan worden van de zitting die de heer Willems, voormalig president-directeur van Shell Nederland, heeft in de Raad van Toezicht? Zo nee, waarom niet?

8

Kunt u een historisch overzicht verschaffen van de samenwerking tussen het Rijk en het Rijksmuseum Boerhaave, inclusief het verlenen van financiële steun?

9

Kunt u een historisch overzicht verschaffen van de samenwerking tussen Shell en het Rijksmuseum Boerhaave, inclusief het verlenen van financiële steun?

10

Deelt u de mening dat het zeer ongewenst is als gesubsidieerde culturele instellingen samenwerken met fossiele bedrijven en daarbij de noodzakelijke contextinformatie achterwege laten? Zo nee, waarom vindt u het een goede zaak als een onafhankelijk geacht museum dat belastinggeld ontvangt als een marketinginstrument kan worden gebruikt door een fossiel bedrijf dat maatschappelijke doelen in de weg zit? Zo ja, wat gaat u doen om deze situatie te beëindigen en in de toekomst te voorkomen?

11

Bent u bereid om het Rijksmuseum Boerhaave aan te moedigen de banden met Shell te verbreken? Zo nee, waarom niet?


1) https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/rijksmuseum-boerhaave-laat-zich-gebruiken-als-verlengstuk-van-de-marketingmachine-van-shell~b4c7449d/


Gerelateerd

De inmenging van Shell in inhou­de­lijke expo­sities van Rijksmuseum Boerhaave

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Gastlessen van (voormalig) Shell-personeel

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat tientallen Haagse basisscholen Shell-festival Generation Discover boycotten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl