Tweedemonitor / Kamervraag / Het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafvalHet vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03935

2019Z03935

Vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval (ingezonden 28 februari 2019)

1

Kent u het bericht 'Raad van State: onwetende grondeigenaren betalen niet voor opruimen drugsafval' 1) en de in het bericht genoemde uitspraak van de Raad van State? 2)

2

Deelt u de mening dat de genoemde uitspraak eens te meer aantoont dat onschuldige particulieren die geconfronteerd worden met drugsafval op hun grond niet de kosten voor het opruimen daarvan zouden moeten betalen? Zo ja, welke gevolgen verbindt u daaraan? Zo nee, hoe leest u die uitspraak dan?

3

Verandert de genoemde uitspraak iets aan uw beleid ten aanzien van het van overheidswege betalen van de kosten van het opruimen van drugsafval op de grond van particulieren? Zo ja, wat dan? Zo nee, waarom niet en betekent dat in het licht van deze uitspraak dat gemeenten alleen moeten opdraaien voor deze kosten?

1) NRC, 27 februari 2019, "Raad van State: onwetende grondeigenaren betalen niet voor opruimen drugsafval"( https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/27/rvs-onwetende-grondeigenaren-betalen-niet-voor-opruimen-drugsafval-a3655534

2) Raad van State, 27 februari 2019, Uitspraak 201800854/1/A1 ( https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=98482) )

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Stoffer (SGP), ingezonden 28 februari 2019 (vraagnummer 2019Z03934)


Gerelateerd

Het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval

Het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval

De vergoeding van kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘crimineel hoeft niet te betalen voor opruimen eigen drugsafval’

De uitspraak van de Raad van State over het verhalen van de opruimkosten van gedumpt drugsafval

Drugsdumpingen in de natuur

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl