Tweedemonitor / Kamervraag / De uitspraak van de Raad van State over het verhalen van de opruimkosten van gedumpt drugsafvalDe uitspraak van de Raad van State over het verhalen van de opruimkosten van gedumpt drugsafval

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03934

2019Z03934

ragen van het lid Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de uitspraak van de Raad van State over het verhalen van de opruimkosten van gedumpt drugsafval. (ingezonden 28 februari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de kosten van het opruimen van door onbekenden gedumpt drugsafval niet verhaald mogen worden op de grondeigenaar? 1)

2

Wat gaat deze uitspraak in de praktijk betekenen?

3

Is de veronderstelling juist, dat wanneer opruimkosten voor rekening van de overheid blijven het risico veel minder groot is dat grondeigenaren het drugsafval gaan verslepen met alle risico’s van dien?

4

Wat is de stand van zaken van het overleg tussen Rijk en provincies over een eventuele landelijke regeling voor het vergoeden van de kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval?

5

Bent u voornemens nog dit jaar met een landelijke regeling voor volledige vergoeding van opruimkosten te komen, waarbij zowel Rijk als provincies een bijdrage leveren?

1) Raad van State, 27 februari 2019, "Gemeente mag kosten opruimen drugsafval niet verhalen op eigenaren weiland" ( https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1218&summary_only=&category_id=8 )


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl