Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakkenHet bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03875

2019Z03875

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken. (Ingezonden 27 februari 2019)

1
Kent u het bericht ‘Zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken’? 1) 2)

2
Is het ministerie op de hoogte van deze ernstige funderingsproblemen? Zo ja, hoeveel meldingen heeft het ministerie ontvangen en welke actie is ondernomen? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de mening dat, gelet op de visie van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) dat de oorzaak gezocht moet worden in de lage waterstanden, verdergaande verlaging van het grondwater moet worden tegengegaan? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen? Zo nee, waarom niet?

4
Aangezien er volgens het KCAF sprake is van problemen in 83 gemeenten maar dat het KCAF dit het topje van de ijsberg noemt, deelt u de mening dat moet worden onderzocht in welke gemeenten dit nog meer speelt?

5
Kunt u, gelet op het standpunt van het KCAF dat verzakking met name speelt bij huizen die op staal of houten palen zijn gefundeerd, direct op de ondergrond en huizen die zijn gebouwd voor 1970, aangeven hoeveel woningen in Nederland op deze manier zijn gefundeerd? Hoeveel woningen lopen het risico op funderingsproblemen?

6
Aangezien de kosten voor funderingsherstel kunnen oplopen tot wel 100.000 euro en huiseigenaren in grote financiële problemen kunnen brengen, deelt u de mening dat mensen moeten worden begeleid en geholpen bij de (financiële gevolgen van) funderingsherstel? Op welke wijze kan het kabinet hierbij een rol spelen?

7
Onder verwijzing naar de uitzending van De Monitor waarin wordt gewaarschuwd dat makelaars, taxateurs en bouwkundig inspecteurs hun signaleringsfunctie niet goed kunnen uitoefenen omdat er in veel gebieden te weinig gegevens beschikbaar zijn, deelt u de mening dat huizenkopers hierdoor een onaanvaardbaar risico lopen en dat funderingsonderzoek moet worden uitgevoerd zodat de exacte gesteldheid van de fundering kan worden vastgesteld?


1) https://nos.nl/artikel/2273107-zeker-1-miljoen-huizen-in-nederland-dreigen-te-verzakken.html
2) https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/1-miljoen-huizen-in-nederland-dreigen-te-verzakken


Gerelateerd

Het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'

1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

Het bericht ‘Wachtlijsten dreigen in ziekenhuiszorg’

Arbeidsmigranten in verloederde huizen

Het bericht ‘Bijna helft oudere huizen steenkoud zonder gas’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl