Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekentHet bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03826

2019Z03826

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent. (Ingezonden 26 februari 2019)

1
Kent u het bericht ‘70 procent huurbemiddelaars rekent illegale bemiddelingskosten’? 1)

2
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat malafide huurbemiddelingsbureaus geld verdienen aan de machteloze positie van woningzoekenden? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat in de toekomst nog illegale bemiddelingskosten worden gevraagd? Zullen bemiddelingsbureaus die bemiddelingskosten vragen strafrechtelijk worden vervolgd?

3
Vindt u ook dat huurders die bemiddelingskosten hebben betaald dit geld terug moeten krijgen? Zo ja, wordt dit bedrag terug gevorderd? Gaat u huurders helpen hun geld terug te krijgen?

4
Deelt u de mening dat als 70 procent van de huurbemmiddelaars illegale bemiddelingskosten rekenen er iets goed mis is in de sector en daarom hard moet worden opgetreden? Zo ja, welke actie wordt ondernomen?

5
Denkt u ook dat de landelijke invoering van een verhuurdersvergunning naar Gronings voorbeeld de huurder kan beschermen tegen illegale praktijken zoals het innen van bemiddelingskosten?


1) https://nos.nl/artikel/2273108-70-procent-huurbemiddelaars-rekent-illegale-bemiddelingskosten.html


Gerelateerd

Het bericht dat 70 procent van de huurbemiddelaars illegale bemiddelingskosten rekent

Studenten die naar de rechter moeten voor onterecht betaalde bemiddelingskosten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het ‘dienen van twee heren’ bij woningmakelaars

De verboden bemiddelingskosten die Utrechtse pandjesbazen rekenen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

Studenten aan de TU Delft die zijn opgelicht door nep-verhuurders

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl