Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’Het bericht ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03817

2019Z03817

Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’. (Ingezonden 26 februari 2019)

1
Bent u bekend met het artikel in Trouw ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’ 1)

2
Bent u op de hoogte van de mate waarin oneigenlijk gebruik van ritalin of andere pepmiddelen (bijvoorbeeld cafeïnepillen ofbraincaps) onder leerlingen en studenten plaatsvindt?

3
Kwalificeert u het gebruik als problematisch? Zo nee, waarop baseert u dat? Zo ja, welke acties worden er ondernomen om het oneigenlijk gebruik van pepmiddelen als Ritalin tegen te gaan?

4
Klopt het dat het gebruik van Ritalin zonder medische indicatie niet alleen schadelijk voor de gezondheid is, maar dat dit ook nog eens een negatieve invloed op de schoolprestaties heeft?

5
Bent u bekend met onderzoek naar de (langdurige) effecten van het gebruik van pepmiddelen zoals Ritalin op de schoolprestaties? Deelt u de mening dat hier meer onderzoek naar gedaan moet worden om daarmee leerlingen en studenten beter te kunnen voorlichten? Zo nee, waarom niet?

6
Ervan uitgaande dat het CDA signalen ontvangt over een toegenomen studiedruk onder jongeren, ziet u een verband tussen toegenomen studiedruk en het oneigenlijk medicijngebruik of gebruik van pepmiddelen? Zo nee, waarom niet?

7
In hoeverre heeft u zicht op hoe studenten zonder medische indicatie aan Ritalin komen? Ritalin is immers alleen verkrijgbaar op doktersrecept. Is bekend hoe misbruik kan worden gemaakt van recepten, zodat de medicijnen worden doorverkocht? Is doorverkoop van Ritalin strafbaar?

8
Deelt u de mening dat er gekeken moet worden naar om doorverkoop van medicijnen zoals Ritalin aan banden te leggen?


1) Trouw, ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’, 22 februari 2019


Indiener

Anne Kuik (CDA)


Gericht

Paul Blokhuis (CU)

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 7703 )

Publicatiedatum
26 februari 2019
Gerelateerd

Het bericht ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’

Onderzoek waaruit blijkt dat Ritalin zonder goede diagnostiek worden voorgeschreven

De berichten ‘Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie’ en ‘Braindrug modafinil is populair onder studenten, maar ‘je kunt er suïcidaal van worden’’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf'

De berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl