Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de metingen in de Groninger bodem niet kloppenHet bericht dat de metingen in de Groninger bodem niet kloppen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03787

2019Z03787

Vragen van de leden Ziengs (VVD), Dik-Faber (CU), Sienot (D66) en Von Martels (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de metingen in de Groninger bodem niet kloppen. (ingezonden 25 februari 2019)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Fout bij KNMI-meting Groningse aardbevingen, Kamer wil opheldering' 1).


2
Wanneer bent u geïnformeerd over de foutieve meetgegevens?


3
Klopt het dat de onjuiste gegevens al in augustus 2018 binnen het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) zijn geconstateerd, maar pas in februari 2019 zijn gemeld? Kunt u aangeven hoe dit mogelijk is?


4
Waarom heeft het KNMI deze gegevens in februari 2019 toch nog gemeld aan het ministerie? Wat was hiervoor de aanleiding? Wat was er anders dan in augustus 2018?


5
Kunt u verklaren hoe het kan dat sinds augustus 2018 bekend is dat de metingen foutief werden uitgevoerd, maar pas in februari 2019 zijn gemeld?

6
Deelt u de mening dat de data van versnellingsmeters in Groningen moeten kloppen?


7
Welke controles zijn er op de kwaliteit van het KNMI?


8
Deelt u de mening dat een dergelijke fout van het KNMI niet bijdraagt aan het vertrouwen van de Groningers? Wat kunt u doen om het KNMI dit vertrouwen te laten herstellen?

9

Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijke meetfouten nog een keer plaatsvinden binnen het KNMI?

10
Bent u bereid om met KNMI in gesprek te gaan over het belang van tijdig rapporteren van correcties voor het vertrouwen van de Groningers in de overheid?

11

Wilt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg Leefomgeving op 7 maart 2019?1) NOS, 21 februari 2019, 'Fout bij KNMI-meting Groningse aardbevingen, Kamer wil opheldering' ( https://nos.nl/artikel/2272962-fout-bij-knmi-meting-groningse-aardbevingen-kamer-wil-opheldering.html )


Gerelateerd

Het bericht dat de metingen in de Groninger bodem niet kloppen

Het bericht dat de metingen van het KNMI in de Groninger bodem niet kloppen

Geschonden mensenrechten in Groningen

Het bericht 'Wouter Bos over Invest-NL: voor minder dan 5 miljoen hoef je hier niet aan te kloppen'

De Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen (28 973)

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

De beantwoording van vragen inzake het lekken van gif door de NAM en het bericht ‘Metingen NAM-lek ver boven grens’

Het stoppen van het sensorennetwerk in het aardbevingsgebied

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl