Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepenDe berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03772

2019Z03772

Vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over de berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen. (ingezonden 25 februari 2019)

1
Kent u de berichtgeving over het, in uiteenlopende bewoordingen, uitroepen van de klimaatnoodtoestand door onder andere Basel1), Vancouver2) en Londen3)?

2
Kunt u voor deze steden inzichtelijk maken wat het beoogde effect is van het uitroepen van de klimaatnoodtoestand op het overhevelen of verruimen van lokale en nationale bevoegdheden om actie te ondernemen tegen klimaatverandering?

3
Kunt u inzichtelijk maken wat daarvan de juridische en democratische consequenties zijn voor Zwitserland, Canada en het Verenigd Koninkrijk?

4
Kunt u inzichtelijk maken in hoeverre Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies op dergelijke wijze geholpen zouden kunnen worden met het versneld in gang zetten van klimaatmaatregelen?

5
Kunt u inzichtelijk maken wat daarvan de juridische en democratische consequenties zouden zijn?

6
Ziet u het als optie om, gezien de acute noodzaak om extra maatregelen te nemen in het kader van de Urgendadoelstelling, ook in Nederland de klimaatnoodtoestand uit te roepen? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.nzz.ch/schweiz/schuelerstreik-zeigt-wirkung-basel-ruft-klimanotstand-aus-ld.1461370

2) https://nationalpost.com/news/canada/vancouver-councillors-unanimously-approve-motion-declaring-climate-emergency

3) https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/11/london-mayor-sadiq-khan-city-climate-emergency


Gerelateerd

De berichten dat verschillende buitenlandse steden een klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen

Het Emergency Trust Fund for Africa (EUTF)

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl