Tweedemonitor / Kamervraag / De fiscale behandeling van woningen als beleggingsobjectDe fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03674

2019Z03674

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over de fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject. (ingezonden 22 februari 2019)

1

Uit welke componenten bestaat het rendement op een woning die als belegging wordt gehouden? Kunt u naast de waardestijging en de huurinkomsten nog andere inkomenscomponenten onderscheiden?

2

Op welke wijze wordt een woning die ter belegging wordt gehouden in box 3 in de heffing betrokken?

3

Hoeveel belasting wordt in box 3 betaald over een woning met een WOZ-waarde van 300.000 euro en een maandelijkse huur van 1.200 euro? Verandert dit bedrag indien in het betreffende jaar de marktwaarde stijgt van 300.000 euro naar 350.000 euro?

4

Indien dezelfde woning onderdeel uitmaakt van een box 1-onderneming, en het overige inkomen in box 1 100.000 euro bedraagt, hoeveel belasting is dan verschuldigd over de woning in box 1? En als het overige inkomen 20.000 euro, 40.000 euro of 60.000 euro bedraagt?

5

Indien dezelfde woning in een BV wordt gehouden, er geen andere activiteiten in de BV worden uitgevoerd en de winst jaarlijks wordt uitgekeerd, hoeveel belasting is dan verschuldigd over de woning in de vennootschapsbelasting en box 2?

6

Wilt u van de volgende voorbeelden de effectieve belastingdruk in een tabel inzichtelijk maken: inkomen 20.000 euro, 30.000 euro 40.000 euro, 50.000 euro, 60.000 euro, 80.000 euro, 100.000 euro; maandelijkse huurinkomsten 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, 30.000 euro, 50.000 euro; belast in box 1, box 2, box 3?

7

Vindt u dat de woning in box 3 een evenwichtige fiscale behandeling kent? Bent u bereid scenario’s uit te werken om huurinkomsten en waardestijgingen op woningen die als belegging worden gehouden te belasten tegen het reële rendement?

8

Herkent u het probleem dat mede vanwege de lage rentestand steeds meer (buitenlandse) investeerders woningen opkopen? Erkent u dat starters er daardoor steeds slechter tussen komen en dat de huren die worden gevraagd steeds moeilijker op te brengen zijn?

9

Deelt u de mening van de PvdA dat beleggen in woningen fiscaal zeer aantrekkelijk is? Bent u bereid het beleggen in woningen fiscaal minder aantrekkelijk te maken?

10

Bent u bereid de mogelijkheden te bezien om de overdrachtsbelasting voor derde en verdere woningen te verhogen naar 10 procent en die van starters terug te brengen naar 0 procent om te stimuleren dat meer mensen een eerlijke kans op een woning hebben?

11

Bent u bereid portefeuilles die meer dan drie woningen bevatten automatisch in box 1 te belasten, bijvoorbeeld door een dergelijke portefeuille als onderneming aan te merken?

12

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers?


Gerelateerd

De fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject

De uitspraak van Het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 februari over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime

Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Ongunstige fiscale regels voor de landbouw

De fiscale straf voor woningcorporaties

Het bericht dat dorpen leeglopen omdat de bouwprojecten niet loskomen

Het bericht ‘Coronavirus bedreigt ook bouw van nieuwe woningen’

Problemen met prefab-huizen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl