Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Notarissen staken jarenlang kadastergeld in eigen zak’Het bericht ‘Notarissen staken jarenlang kadastergeld in eigen zak’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03535

2019Z03535

Vragen van de leden Moorlag en Kuiken (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Notarissen staken jarenlang kadastergeld in eigen zak’ (ingezonden 21 februari 2019)

1

Kent u het bericht 'Notarissen staken jarenlang geld in eigen zak'? 1)

2

Hoe beoordeelt u het gegeven dat leden van de beroepsgroep van notarissen, belast met een openbaar ambt dat dient tot waarborging van de rechtszekerheid, ten onrechte niet gemaakte kosten in rekening heeft gebracht bij cliënten?

3

Deelt u de opvatting van het Koninklijk Notarieel Broederschap dat het in rekening brengen van niet gemaakte kadasterkosten en leges “ethisch gezien onjuist” en “niet alleen verkeerd, maar zelfs fout” is? Zo nee, waarom niet?

4

Begrijpt u de mening van de notarieel deskundige in Notariaat Magazine dat het feit dat er tegen de overtredende notarissen geen maatregel is opgelegd omdat “iedereen door rood reed” dat dit door alle kantoren die het wel goed deden als “een klap in het gezicht” kan worden ervaren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5

Hoe wijdverbreid is of was de praktijk van het in rekening brengen van niet gemaakte kadasterkosten? Hoeveel notarissen hebben zich hier naar schatting aan bezondigd? Hoeveel is er naar schatting in totaal teveel in rekening gebracht?

6

Deelt u de opvatting dat, nu de Kamer voor het Notariaat in het ressort Den Haag op 18 november 2018 de praktijk van het in rekening brengen van niet gemaakte kadasterkosten en leges als ongegrond heeft betiteld, er is sprake is geweest van onverschuldigde betaling? Zo nee, waarom niet?

7

Acht u het voor het herstel van het aanzien en van het vertrouwen wenselijk en gepast dat alle onverschuldigde kosten die in het verleden in rekening zijn gebracht bij cliënten door de notarissen worden terugbetaald? Zo nee, waarom niet?

8

Bent u bereid uw invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat notarissen die deze kosten in rekening hebben gebracht te bewegen die terug te laten betalen aan de desbetreffende cliënten? Zo ja, op welke wijze gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/15/notarissen-staken-jarenlang-kadastergeld-in-eigen-zak-a3654252


Gerelateerd

Het bericht ‘Notarissen staken jarenlang kadastergeld in eigen zak’

Het bericht dat notarissen jarenlang Kadastergeld in eigen zak staken

het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’

Het bericht ‘Getraumatiseerde agenten die schade claimen jarenlang ‘juridisch tegengewerkt’ door de politie’

Het bericht “Bayer zette wetenschap jarenlang op dwaalspoor”

Het opstappen van de CEO van ontwikkelingsbank FMO

Het artikel ‘Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie’

Het bericht dat een onderzoek over burnpits jarenlang op de plank heeft gelegen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl