Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’Het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03531

2019Z03531

Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’ (ingezonden 21 februari 2019)

1

Kent u het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’? 1)

2

Hoe beoordeelt u de door vrouwelijke IS’er geschetste mogelijkheid om Nederlands staatsburgerschap aan te vragen nu zij getrouwd is met een Nederlander? Acht u dit wenselijk?

3

Worden huwelijken gesloten in het Kalifaat of in gebieden die gecontroleerd worden door terroristische organisaties internationaal erkend? Zo ja, waarom?

4

Bestaat de mogelijkheid dat uitgereisde IS’ers die met een Nederlander kinderen hebben gekregen, welke dus de Nederlandse nationaliteit bezitten, via hun Nederlandse kinderen een verblijfsvergunning in Nederland kunnen krijgen?

5

Welke mogelijkheden heeft u om het verkrijgen van Nederlands staatsburgerschap via huwelijken gesloten in het buitenland te blokkeren?

6

Is op het feit dat iemands nationaliteit is ontnomen door een ander land vanwege redenen van nationale veiligheid, van invloed op het verkrijgen van Nederlands staatsburgerschap? Zo nee, bent u bereid dit mogelijk te maken?

7

Ziet u nieuwe mogelijkheden ten aanzien van het ontnemen van het Nederlanderschap van jihadisten nu in het Verenigd Koninkrijk de Britse nationaliteit van een vrouwelijke IS’er is ontnomen omdat ze ook aanspraak kon maken op een andere nationaliteit, zonder dat ze daadwerkelijk die andere nationaliteit bezat?

1) Telegraaf, 20 februari 2019: https://www.telegraaf.nl/nieuws/3180918/vrouwelijke-is-er-wil-naar-nederland


Indiener

Madeleine van Toorenburg (CDA)


Gericht

Mark Harbers (VVD)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 7611 )

Publicatiedatum
21 februari 2019
Gerelateerd

De correctiebrief d.d. 18 oktober 2019 op brief Luchtvaart 15 oktober 2019

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ''Helft vrouwelijke journalisten heeft met bedreigingen te maken' NRC checkt'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het vergoeden van de hersteloperatie na vrouwelijke genitale mutilatie

Het bericht dat vrouwelijke ambtenaren op de werkvloer worden gediscrimineerd en geïntimideerd

Het bericht ‘Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl