Tweedemonitor / Kamervraag / Schrijnende werkwijze van de sociale dienst LaborijnSchrijnende werkwijze van de sociale dienst Laborijn

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03369

2019Z03369

Vragen van de leden Gijs van Dijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over schrijnende werkwijze van de sociale dienst Laborijn (ingezonden 20 februari 2019)

1
Bent u bekend met het artikel 'Schrijnende werkwijze’ sociale dienst: ‘Mensen met een uitkering zijn doodsbang'? 1)

2

Bent u bekend met de tientallen klachten over de Achterhoekse sociale dienst Laborijn? Wat vindt u ervan dat Laborijn extreem ver gaat in het controleren van uitkeringsgerechtigden? Bent u ook van mening dat het totaal overbodig is om te kijken in een koelkast of te weten hoe lang iemand doucht?

3

Vindt u verder ook dat uitkeringsgerechtigden in een afhankelijke positie zitten en het voor hen daardoor minder eenvoudig is om kritisch hierover te zijn? Kunt u zich voorstellen dat veel mensen doodsbang zijn? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om hier een einde aan te maken?

4.

Vindt u niet dat de sociale dienst meer van vertrouwen en minder van wantrouwen zou moeten uitgaan als ook meer naast de uitkeringsgerechtigde dan tegenover hem of haar zou moeten staan?

5

Hoe kijkt u aan tegen de uitspraak van de advocaat van meerdere Laborijn-cliënten dat de werkwijze “extreem kostbaar [is] en leidt … tot nodeloos inzetten van overbodige formatie”?

6

Bent u van plan contact te zoeken met zowel de betrokken gemeenten als de instantie in kwestie om de geschetste werkwijze te bespreken? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat u dan wel ingrijpen? Zo ja, hoe gaat u monitoren of en hoe hier verandering in wordt gebracht?

1) https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/schrijnende-werkwijze-sociale-dienst-mensen-met-een-uitkering-zijn-doodsbang~a0dc621e/


Gerelateerd

Het bericht ’Sociale dienst Achterhoek checkt zelfs ondergoed'

Schrijnende werkwijze van de sociale dienst Laborijn

De schrijnende werkwijze van de sociale dienst Laborijn

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl