Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Sportclubs moeten verduurzaming aantonen’Het bericht ‘Sportclubs moeten verduurzaming aantonen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03215

2019Z03215

Vragen van de leden Rudmer Heerema, Yesilgöz-Zegerius en Ziengs (allen VVD) aan de ministers voor Medische Zorg en van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Sportclubs moeten verduurzaming aantonen’(ingezonden 19 februari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht dat sportclubs vanaf 1 juli dit jaar verplicht moeten aantonen wat zij aan energiebesparing doen? 1)

2

Klopt het bericht dat voetbal-, hockey-, tennis- en andere buitensportverenigingen vanaf 1 juli dit jaar verplicht moeten aantonen wat zij aan energiebesparing doen en als zij niet voldoen aan deze informatieplicht een dwangsom opgelegd kunnen krijgen?

3

Klopt het dat ook sportverenigingen vallen onder de 19 bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing en dus aantoonbare energiebesparende maatregelen moeten nemen?

4

Deelt u de mening dat sportverenigingen waar hoofdzakelijk vrijwilligers werken moeilijk te vergelijken zijn met bedrijfsmatig gerunde bedrijven en instellingen?

5

Deelt u de opvatting dat deze maatregelen niet passend zijn voor een sportvereniging die gerund wordt door vrijwilligers en die geen winstoogmerk hebben, maar met name afhankelijk zijn van ledencontributies?

6

Kunt u aangeven hoe voorkomen kan worden dat eventuele boetes aan sportverenigingen tot verhoging van de contributie leidt?

7

Hoeveel van de 25.000 sportverenigingen hebben een aanvraag voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ ingediend? Hoeveel van deze sportverenigingen hebben ook daadwerkelijk de aanvraag toegekend gekregen?

8

Bent u bereid om sportverenigingen vanwege het specifieke karakter uit te zonderen van de boetesystematiek met betrekking tot verduurzaming om te voorkomen dat contributies omhoog gaan en dit de drempel om te gaan of om te blijven sporten hoger maakt en daarmee niet in lijn ligt met de ambities van het Sportakkoord?

1) http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/sportclubs-moeten-verduurzaming-aantonen.227198.lynkx


Gerelateerd

Het bericht ‘Sportclubs moeten verduurzaming aantonen’

Het bericht dat sportclubs tegenwerking ervaren bij verduurzaming

Het bericht dat veel amateurtrainers niet weten hoe ze met een groep moeten omgaan en het tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen

Het bericht ‘Gemeente Enschede voorkomt faillissement BVO FC Twente met miljoenensteun’

Het bericht Paula (79) en Wiggert (82) in stress door ‘gedwongen’ verduurzaming

De opbrengst van zonnepanelen van sportclubs

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl