Tweedemonitor / Kamervraag / De berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL StendenDe berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03121

2019Z03121

Vragen van de leden Tielen (VVD) en Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden (ingezonden 18 februari 2019)

1

Bent u bekend met het artikel getiteld ‘Op de vestiging in Qatar krijg je zo een Nederlands diploma’? 1)

2

Bent u bekend met de in het artikel genoemde feiten aangaande het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, dat volgens het artikel sinds oktober 2018 loopt? Kunt u de Kamer hierover een toelichting geven?

3

Deelt u de mening dat branche campuses een waardevol element kunnen zijn van onderwijsinternationalisering?

4

Deelt u de mening dat het van belang is dat dit onderwijs van ‘Nederlandse kwaliteit’ dient te zijn als dit door Nederlandse onderwijsinstellingen wordt aangeboden?

5

Hoe garandeert u dat onderwijs in het buitenland aan Nederlandse onderwijsinstellingen van goede kwaliteit is?

6

Bent u bekend met de manier waarop de kwaliteit van het onderwijs aan de buitenlandse vestigingen van NHL Stenden gedurende de afgelopen jaren is gecontroleerd? Kunt u de Kamer hierover berichten?

7

Heeft u signalen ontvangen dat de kwaliteit van andere buitenlandse vestigingen van NHL Stenden en andere onderwijsinstellingen onder druk staat? Zo ja, kunt u de Kamer daarover

berichten?

8

Deelt u de mening dat deze affaire laat zien dat de lessen van de eerdere Yantai-affaire onvoldoende zijn getrokken?

9

Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat het aanzien van internationalisering wordt geschaad door dit soort affaires?

10

Deelt u de mening dat fraude en omkoping die leiden tot een Nederlands diploma absoluut ontoelaatbaar zijn?

11

Bent u bereid om buitenlandse vestigingen van Nederlandse onderwijsinstellingen per direct te sluiten, indien blijkt dat het onderwijs van onvoldoende kwaliteit is en/of als corruptie en fraude een rol blijken te spelen bij het verkrijgen van examenresultaten en diploma’s?


1) NRC, 12 februari 2019

Toelichting: aanvullend op eerdere vragen Futselaar (15/02) 2019Z03017 en van Bisschop (15/02) 2019Z03024


Gerelateerd

Het bericht dat ‘je op een vestiging van NHL Stenden Hogeschool in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt’

De berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden

Het bericht dat je op de vestiging in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De toekomst van de vestiging Siemens in Hengelo (Overijssel)

Het bericht ‘De zwarte kant van het voetbal’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl