Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’Het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03027

2019Z03027

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’ (ingezonden 15 februari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’? 1)

2

Heeft u informatie waaruit blijkt dat hetgeen Human Rights Watch stelt over de martelingen in Egypte op waarheid berust? Zo ja, wat is uw reactie hierop? Zo nee, waarom niet?

3

Bent u op de hoogte van de eerdere rapporten van Human Rights Watch die concluderen dat sinds het aantreden van de regering van president Abdel Fattah al-Sisi, overheidsinstanties, waaronder de nationale veiligheidsdienst, betrokken zijn bij (systematische) verdwijningen en martelingen? Zo ja, wat is uw reactie hierop? Zo nee, bent u bereid contact op te nemen met Human Rights Watch over de inhoud van deze rapporten?

4

Is het u bekend dat Egypte het enige land is dat te maken heeft met twee openbare onderzoeken door het VN-Comité tegen Foltering, dat in zijn meest recente rapport schrijft dat de feiten die het verzamelde "leidden tot de onvermijdelijke conclusie dat foltering een systematische praktijk is in Egypte"? Zo ja, wat is uw reactie hierop?

5

Heeft u contact opgenomen of gaat u contact opnemen met uw Europese en andere internationale collega’s over de situatie in Egypte? Zo ja, kunt u de Kamer informeren welke stappen worden overwogen? Zo nee, waarom niet?

6

Heeft u contact gehad met uw ambtsgenoten die lid zijn van de Afrikaanse Unie, waarvan Egypte in 2019 tot voorzitter is gekozen, over de situatie in Egypte? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u gesproken over de weigering van de Egyptisch overheid tot het toelaten van bezoeken van de Afrikaanse Commissie voor mensenrechten en volkerenrechten (ACHPR)?

7

Deelt u de mening dat overheden verantwoordelijk zijn voor en gehouden kunnen worden aan het naleven van mensenrechten? Zo ja, heeft u inmiddels contact opgenomen met uw Egyptische ambtsgenoot om uw zorgen over te brengen. Zo nee, waarom niet?

8

Deelt u de mening dat de Egyptische overheid onafhankelijk toezicht op gevangenissen en detentiecentra en bezoeken van regionale en internationale entiteiten die onderzoek doen naar folterclaims, toe zou moeten staan, waaronder in het bijzonder de speciale VN-rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen? Zo nee, waarom niet?

9

Heeft u overwogen de mogelijkheden van sancties of andere maatregelen tegen Egypte met uw Europese ambtsgenoten te bespreken? Zo nee, waarom niet?

10

Bent u bereid om de verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte in de veertigste zitting van de Mensenrechtenraad (al dan niet met gelijkgezinde lidstaten) aan de orde te laten stellen?

11

Kunt u deze vragen voor aanvang van de aankomende mensenrechtenraad beantwoorden?

1) Human Rights Watch d.d. 14 februari 2019


Gerelateerd

De verlening van vergunningen voor wapenexport naar landen die een VN-wapenembargo schenden

De afgifte van een vergunning voor export militair materieel naar Egypte.

Het bericht dat de minister op 9 juli jl. heeft besloten om verdere betalingen aan UAWC aan te houden.

Het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’

De mensenrechtensituatie in Egypte

Het bericht 'Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt'

Het bericht ‘Madagascar: Take decisive steps to end torture and killings by security forces’

Het bericht 'Egypt arrested its leaders, but a leading human rights group remains defiant'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl