De financiering van een aanval op onafhankelijke Israëlische rechtspraak

2019Z03021

Vragen van de leden Van Weerdenburg, De Roon en Markuszower (allen PVV) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over de financiering van een aanval op onafhankelijke Israëlische rechtspraak (ingezonden 15 februari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Nederland financiert aanvallen op onafhankelijke Israëlische rechtspraak’? 1)

2

Klopt het dat Nederland nauw betrokken is geweest bij een rapport van het omstreden B’Tselem en deze ook heeft gefinancierd? Zo ja, hoeveel geld heeft dat exact gekost?

3

Klopt het dat het doel en de conclusies uit het rapport van B’Tselem vooraf zijn vastgesteld dan wel gestuurd zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken? Zo ja, hoe is dat precies gebeurd?

4

Worden er ook vergelijkbare onderzoeken naar Palestijnse rechtsprekende organen door Nederland gefinancierd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

5

Heeft u ervan kennisgenomen dat in het "appraisal document" voor de toekenning van de subsidie aan B’Tselem wordt gerept over een “politiek klimaat gedomineerd door rechtse politici en sterke invloed van de nederzettingenbeweging”? Waarom worden dergelijke kwalificaties bij een beoordeling nodig geacht? Bent u van mening dat dit relevante gezichtspunten zijn voor het toekennen van subsidie? Zo ja, waarom?

6

Waarom acht Nederland zich gerechtigd om zich te mengen in de interne aangelegenheden van een bevriende democratische rechtsstaat, notabene de enige democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten?

7

Deelt u de mening dat dergelijk politiek activisme gericht tegen Israël en het ondermijnen van de onafhankelijke rechtsspraak in Israël door de Nederlandse overheid ongewenst is? Bent u van plan een einde te maken aan dergelijke praktijken? Zo nee, waarom niet?

8

Deelt u de mening dat met deze financiering Nederland de onafhankelijke rechtspraak in een verdragsstaat ondermijnt? Zo nee, waarom niet?”

1) CIDI, Nederland financiert aanvallen op onafhankelijke Israelische rechtspraak , gepubliceerd op 11 februari 2019 https://www.cidi.nl/nederland-financiert-aanvallen-op-onafhankelijke-israelische-rechtspraak/


Tweedemonitor