Tweedemonitor / Kamervraag / De ING-witwasaffaireDe ING-witwasaffaire

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02937

2019Z02937

Vragen van de leden Snels (GroenLinks), Sneller (D66), Bruins (ChristenUnie) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de ING-witwasaffaire (ingezonden 14 februari 2019)

1

Stonden er zaken in het krantenbericht over de ING-witwasaffaire 1) waar u tot deze week niet van op de hoogte was? Zo ja, welke zijn dat precies?

2

Zijn er vanuit het ministerie van Financiën naast verduidelijkende vragen ook (tekst)suggesties gedaan aan De Nederlandsche Bank (DNB)? Welke (tekst)suggesties zijn er precies gedaan door het ministerie van Financiën? In hoeverre is de brief van DNB gewijzigd tussen de drie momenten dat het ministerie van Financiën heeft meegelezen? Kunt u deze wijzingen delen met de Kamer?

3

Is er vanuit het ministerie van Financiën bewust gestuurd op bepaalde antwoorden of op het weglaten van antwoorden? Heeft het ministerie van Financiën meegedacht over hoe toezichthouder DNB door de witwasaffaire kon worden geloodst?

4

Hoe richt u uw ministeriële verantwoordelijkheid betreffende DNB precies in?

5

Is het gebruikelijk dat uw ambtenaren meedenken over de antwoorden van DNB? Denken uw ambtenaren mee over elke communicatie namens DNB aan de Kamer? Over welke communicatie denken uw ambtenaren wel en over welke nadrukkelijk niet mee?

6

In hoeverre is het voor de Kamer mogelijk om onderscheid te blijven maken tussen antwoorden van DNB en van het ministerie van Financiën?

7

Waarom heeft u de passage over voldoende capaciteit bij DNB om witwaswetten na te leven onleesbaar gemaakt? Wat stond hierin?

8

Is inmiddels duidelijk hoeveel capaciteit DNB precies heeft voor toezicht? Bent u van mening dat dit voldoende capaciteit is? Is DNB van mening dat dit voldoende capaciteit is? Wat zou DNB kunnen doen met 5 fte extra wat nu niet kan of gebeurt? Wat heeft u hierover met DNB besproken?

9

Heeft u overwogen om een kritische vraag over het functioneren van de toezichthouder zelf toe te voegen aan de vier vragen die u publiekelijk aan DNB heeft voorgelegd?


10

Klopt het dat u op vrijdag 31 augustus 2018 voor het eerst bent geïnformeerd over de witwaszaak bij ING? Geldt dit ook voor uw ambtenaren? Op welk moment kregen ambtenaren van het ministerie van Financiën voor het eerst te horen dat deze witwaszaak bij ING speelde?

11

Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

1) “Bij ING’s witwasaffaire hield minister Hoekstra de toezichthouder uit de wind” – nrc.next (12 feb 2019)


Gerelateerd

ING, dat de balans met 180 miljard euro bijstelde, de accountant die niet weet wat onder die post valt, de bank die zo bankenbelasting bespaarde en vervroegd staatssteun afloste in 2014 en begon met het uitbetalen van bonussen

ING als huisbankier van de Staat

De cofinanciering door ING van een Indonesische kolencentrale

De ING-witwasaffaire

ING dat haar balans over 2014 en 2015 aanpaste met meer dan 180 miljard euro

De ING als huisbankier van de staat

De ING als huisbankier van de staat

De berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl