Tweedemonitor / Kamervraag / De wens van het bedrijfsleven om vrachtvluchten op Twente Airport te laten vliegenDe wens van het bedrijfsleven om vrachtvluchten op Twente Airport te laten vliegen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02935

2019Z02935

Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de wens van het bedrijfsleven om vrachtvluchten op Twente Airport te laten vliegen. (ingezonden 14 februari 2019)

1

Kent u het bericht 'Vrachtsector klopt aan bij oude luchtmachtbasis Twente'? 1)

2

Bent u ervan op de hoogte dat bedrijven vrachtvluchten willen uitvoeren op Twente Airport?

3

Bent u het ermee eens dat dit een goede oplossing zou zijn voor het nijpende tekort aan slots voor vrachtvluchten op Schiphol?

4

Bent u het ermee eens dat dit een geweldige impuls zou zijn voor de werkgelegenheid in Twente?

5

Bent u bereid Twente Airport als optie voor vrachtvluchten mee te nemen in de Luchtvaartnota die u dit jaar presenteert?

6

Bent u bereid om opdracht te geven tot een quickscan om zo de eerste concrete stap te zetten naar de realisatie van vrachtvluchten op Twente Airport?


1) Website Nieuwsblad Transport, , 9 februari 2019 ( https://www.nieuwsbladtransport.nl/luchtvracht/2019/02/09/vrachtsector-klopt-aan-bij-oude-luchtmachtbasis-twente/?gdpr=accept )


Gerelateerd

De wens van het bedrijfsleven om vrachtvluchten op Twente Airport te laten vliegen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl