Tweedemonitor / Kamervraag / Het verdwijnen van de spoedeisende zorg in Hoogeveen en StadskanaalHet verdwijnen van de spoedeisende zorg in Hoogeveen en Stadskanaal

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02933

2019Z02933

Vragen van de leden Van den Berg, Kuik en Agnes Mulder (allen CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over het verdwijnen van de spoedeisende zorg in Hoogeveen en Stadskanaal (ingezonden 14 februari 2019)

1

Heeft u er kennis van genomen dat de spoedeisende hulp in Stadskanaal en Hoogeveen gaan verdwijnen? 1)

2

Kunt u het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een bereikbaarheidsanalyse Spoedeisende Hulp (SEH’s) bij sluiting van de spoedeisende hulp in Stadskanaal en/of Hoogeveen laten uitvoeren, op dezelfde wijze als de analyse die onlangs is gemaakt bij een (mogelijke) sluiting van Bronovo en/of Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde? 2)

3

Klopt het dat met de sluiting van de twee SEH’s de aanrijtijd van ambulances in Oost-Groningen en Drenthe oploopt naar 14 tot 17 minuten? Op welke wijze wordt gegarandeerd dat in deze regio de aanrijtijd beneden de norm van 15 minuten aanrijtijd blijft?

4

Op welke wijze is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Ambulancezorg betrokken bij het toekomstplan voor zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen?

5

Kunt u ingaan op de zorgen die UMCG Ambulancezorg in een brief aan de ziekenhuizen en zorgverzekeraars heeft geuit, en dan vooral de zorgen over de te hoge snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd? 3)

6

Klopt het dat het kernteam dat heeft samengewerkt met adviesbureau Gupta voor het plan voor de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen bestaat uit zorgverzekeraars, huisartsen en ziekenhuizen? 4)

7

Deelt u de mening dat ook regionale bestuurders betrokken hadden moeten worden bij het ontwikkelen van een toekomstplan voor de zorg in de regio? Zo nee, waarom niet?

8

Op welke wijze worden de ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda anders ingericht om het grotere aantal patiënten op te kunnen vangen?

1) NRC, “Wennen aan het ziekenhuis zonder spoedeisende hulp", 11 februari 2019.

2) Kamerstukken 2018/19, 31 016, nr. 185. Bijlage: RIVM, “Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde bij sluiting van SEH’s van HMC Bronovo en/of HMC Westeinde”.

3) Dagblad van het Noorden, “Ambulancezorg waarschuwt Treant: sluiting spoedhulpen gevaar voor patiënten”, 4 januari 2019.

4) RTV Noord, “Vandaag duidelijkheid: wat blijft er over van Refaja?”, 11 februari 2019.


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl