Tweedemonitor / Kamervraag / Het steeds ouder worden van mensen met een drugsverslaving en het toerusten van zorginstellingen hieropHet steeds ouder worden van mensen met een drugsverslaving en het toerusten van zorginstellingen hierop

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02797

2019Z02797

Vragen van de leden Bergkamp en Diertens (beiden D66) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het steeds ouder worden van mensen met een drugsverslaving en het toerusten van zorginstellingen hierop. (ingezonden 13 februari 2019)

1

Bent u bekend met de signalen dat mensen met een drugsverslaving steeds ouder worden? 1)

2

Zijn er cijfers bekend over de aard en omvang van drugsverslavingsproblemen bij ouderen in Nederland? Zo ja, hoe ontwikkelen deze prevalentiecijfers per drug zich over de afgelopen tien jaren? Zo nee, delen de bewindslieden de mening dat soortgelijk onderzoek wenselijk is?

3

Is er in het gemeentelijk domein, zoals in maatschappelijke opvanglocaties, voldoende expertise om te komen tot een goede ondersteuning van ouderen met drugsverslavingsproblemen? Zo ja, waarop baseert u zich? Zo nee, op welke wijze wilt u deze expertise de komende jaren versterken?

4

Is er bij instellingen in de ouderenzorg (Wlz) voldoende expertise om te komen tot een goede ondersteuning van ouderen met drugsverslavingsproblemen? Zo ja, waarop baseert u zich? Zo nee, op welke wijze wilt u deze expertise de komende jaren versterken?

5

Wordt er volgens u voldoende ingezet op effectieve preventie van drugsverslaving bij ouderen? Zo ja, welke stappen zijn er sinds 2011 genomen naar aanleiding van het ZonMW rapport ‘Ouderen en verslaving: Een overzichtsstudie’ dat stelde dat effectieve preventie nog niet mogelijk was? 2) Zo nee, welke vervolgonderzoeken en –stappen willen de bewindspersonen de komende jaren ondernemen?

6

Bent u bereid om een overzicht te sturen van alle (vervolg)onderzoeken die u uitvoert en (vervolg)stappen die u de komende jaren zet om te komen tot effectieve preventie en passende zorg en begeleiding van drugsverslavingsproblemen bij ouderen?

1) https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1568-jaarbericht-nationale-drug-monitor-2017

2) https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/risicogedrag-en-afhankelijkheid/ouderen-en-verslaving-een-overzichtstudie/verslagen/


Gerelateerd

Het steeds ouder worden van mensen met een drugsverslaving en het toerusten van zorginstellingen hierop

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Meer dan 100.000 ouders die de komende maanden meer dan 1000 euro kindgebonden budget krijgen nabetaald en mogelijk geen enkele band meer hebben met hun kind(eren)

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het aandeel van banken in de financiering van de zorg

Het bericht dat zorginstellingen misbruik lijken te maken van de regeling waarmee zij aanstelling of ontslag van een bewindvoerder, mentor of curator mogen vragen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl