Tweedemonitor / Kamervraag / Vermillion die bij Woerden naar olie wil borenVermillion die bij Woerden naar olie wil boren

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02666

2019Z02666

Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren (ingezonden 12 februari 2019)

1

Kent u het artikel ‘Vermilion heeft plannen voor tweede boorput’? 1)

2

Is de benodigde vergunningsaanvraag voor deze boorput al verricht? Zo ja, wanneer? Gaat u deze vergunning verlenen?

3

Op welke plekken in Nederland wordt op deze manier al olie gewonnen? Waar gebeurt dit in Europa? Waar gebeurt dit wereldwijd?

4

Wat zijn de ervaringen van omwonenden van deze winningslocaties in Nederland, Europa en de wereld?

5

Wat zijn de gevolgen voor de bodem, voor het leven onder en boven de grond en wat zijn de gevolgen voor het drinkwater?

6

Hoe zit het bij een Canadees bedrijf werkzaam in Nederland met de verantwoordelijkheid voor schade? Bouwt Vermillion een fonds op waarmee oplossingen voor eventuele nadelige gevolgen betaald kunnen worden? Bent u bereid dit dwingend aan Vermillion voor te schrijven?

1) AD van 07-02-2018; https://www.ad.nl/woerden/vermilion-heeft-plannen-voor-tweede-boorput~a576b52b/


Indiener

Sandra Beckerman (SP)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 7424 )

Publicatiedatum
12 februari 2019
Gerelateerd

Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren

Het bericht ‘Zorginstelling Woerden dreigt gehandicapt stel uit elkaar te halen: Het is mensonterend’

De voorgenomen verplaatsing van OK-dagbehandelingen van Woerden naar Utrecht en Nieuwegein

De gedwongen verhuizing van mensen met een handicap uit Woerden

Het bericht dat omstreden teckelfokker naar Hongarije verkast

Gedwongen verhuizingen

Het bericht ’Zorginstelling Woerden dreigt gehandicapt stel uit elkaar te halen: ‘Het is mensonterend’'

Het rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte. Stille wateren in diepe gronden'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl