Tweedemonitor / Kamervraag / Vermillion die bij Woerden naar olie wil borenVermillion die bij Woerden naar olie wil boren

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02666

2019Z02666

Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren (ingezonden 12 februari 2019)

1

Kent u het artikel ‘Vermilion heeft plannen voor tweede boorput’? 1)

2

Is de benodigde vergunningsaanvraag voor deze boorput al verricht? Zo ja, wanneer? Gaat u deze vergunning verlenen?

3

Op welke plekken in Nederland wordt op deze manier al olie gewonnen? Waar gebeurt dit in Europa? Waar gebeurt dit wereldwijd?

4

Wat zijn de ervaringen van omwonenden van deze winningslocaties in Nederland, Europa en de wereld?

5

Wat zijn de gevolgen voor de bodem, voor het leven onder en boven de grond en wat zijn de gevolgen voor het drinkwater?

6

Hoe zit het bij een Canadees bedrijf werkzaam in Nederland met de verantwoordelijkheid voor schade? Bouwt Vermillion een fonds op waarmee oplossingen voor eventuele nadelige gevolgen betaald kunnen worden? Bent u bereid dit dwingend aan Vermillion voor te schrijven?

1) AD van 07-02-2018; https://www.ad.nl/woerden/vermilion-heeft-plannen-voor-tweede-boorput~a576b52b/


Indiener

Sandra Beckerman (SP)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 7424 )

Publicatiedatum
12 februari 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl