Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02664

2019Z02664

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’ (ingezonden 12 februari 2019)

1

Wat vindt u van het voornemen van Ziekenhuis Rijnstate om de polikliniek in Arnhem-Zuid te verhuizen naar Elst, omdat er in Arnhem-Zuid geen geschikte locatie is gevonden voor een grotere polikliniek? Wat zijn de beweegredenen van het ziekenhuis om dit te doen? 1)

2

Acht u de verhuizing van de polikliniek in het belang van de inwoners van Arnhem? Kunt u uw antwoord toelichten?

3

Is u bekend dat de voorgenomen verhuizing door een groot deel van de patiënten niet wordt gesteund, wat bijvoorbeeld duidelijk wordt uit de al bijna 2300 keer ondertekende petitie voor het behoud van de polikliniek in Arnhem-Zuid?

4

Sinds wanneer is het college van Arnhem op de hoogte van de verhuizingsplannen? Op welk moment hebben zij vervolgens de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Is het correct dat de gemeenteraad het bericht via de media heeft moeten vernemen? Zo ja, vindt u dat een nette gang van zaken? 2)

5

Bent u van mening dat ziekenhuis Rijnstate in haar besluit tot verhuizing voldoende naar de wensen van de inwoners van de gemeente heeft geluisterd?

6

Wat heeft het college van de gemeente Arnhem gedaan om de polikliniek te behouden in Arnhem-Zuid en daarmee een verhuizing te voorkomen? Is er bijvoorbeeld serieus gezocht naar een alternatieve locatie? Is die inzet volgens u voldoende geweest? Bent u van mening dat de gemeente voldoende naar haar inwoners heeft geluisterd?

7

Bent u bereid met de gemeente en het ziekenhuis in gesprek te gaan over de geplande verhuizing van de polikliniek? Zo nee, bent u van plan het college van Arnhem en het ziekenhuis op te roepen serieus naar de inwoners van Arnhem te luisteren?

8

Acht u de redenen die Ziekenhuis Rijnstate aangeeft steekhoudend? Spelen bij de dreigende verplaatsing van de polikliniek naar Elst ook concurrentiële overwegingen een rol? Is de polikliniek in Elst ook bedoeld om patiënten bij de ziekenhuizen in Nijmegen weg te lokken waardoor de patiënten in Arnhem-Zuid de dupe worden? 3)

1) https://www.gelderlander.nl/arnhem/geen-plek-voor-nieuwe-poli-in-arnhem-zuid~aec19e39/

2) https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2398553/Partijen-willen-debat-over-sluiten-poli-Arnhem-Zuid

3) https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/rijnstate-op-de-lip-van-poli-cwz-geen-concurrentie~a72ff887/


Gerelateerd

Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’

Een Turks Festival in Arnhem dat een manifestatie is van de Turkse extreemrechtse Partij van de Nationalistische Beweging

De gedwongen verhuizing van bewoners van Vakantiepark Arnhem

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

Handhavingsacties op het NS-station Arnhem Centraal

Het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) aangaande criminele uitbuiting onder Nederlandse scholieren

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl