Tweedemonitor / Kamervraag / Drugsdumpingen in de natuurDrugsdumpingen in de natuur

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02475

2019Z02475

Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Krol (50PLUS) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over drugsdumpingen in de natuur. (ingezonden 8 februari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Legaal drugsafval inleveren bij de milieustraat? Het moet straks gewoon kunnen, vindt D66 Brabant’? 1)

2

Is bekend hoe vaak drugsafval wordt geloosd in de natuur of in een woonwijk? Zo nee, waarom worden zulke drugsafvallozingen niet als zodanig registreert?

3

Klopt het dat hoe harder er wordt opgetreden tegen de grondstoffen, hoe meer drugsafval erbij komt, omdat er nieuwe productiemethoden gevonden moeten worden die meer afval veroorzaken?

4

Hoe gaat het proces in zijn werk na het vinden van drugsafval? Wie betaalt de kosten?

5

Klopt het dat gevaarlijke stoffen die zomaar worden achtergelaten funest zijn voor de natuur?

6

Klopt het dat als vaten met drugsafval gaan lekken planten en dieren in de buurt sterven?

7

Klopt het dat chemicaliën in het grondwater terecht kunnen komen in gebieden die beheerd worden voor drinkwater, waardoor er een direct gevaar voor de volksgezondheid kan ontstaan?

8

Hoe vaak is het voorgekomen dat de vinders (vaak boswachters of nietsvermoedende wandelaars) onwel worden vanwege de giftige dampen of anderszins gezondheidsproblemen ervaren?

9

Zou u het huidige beleid ter voorkoming van het dumpen van drugsafval als effectief kenschetsen? Kunt u dit kwantitatief onderbouwen met cijfers rondom het aantal dumpingen en kwalitatief met het effect op de natuur, mens en dier?

10

Kunt u reflecteren op het idee van een ‘drugsluikje’ dat verschillende partijen in het (recente) verleden geopperd hebben, of het afschaffen van de ID-plicht bij milieustraten, zodat

drugsafval ingeleverd wordt en netjes verwerkt door de daarvoor aangewezen instanties?

11

Wat zijn de grote juridische bezwaren van een zogenaamd drugsluikje (in welke vorm dan ook), die u aanhaalt in uw brief van 27 september 2018 aan de gemeente Bergen op Zoom (kenmerk 2365947)? Met welk concreet juridisch artikel is het in strijd? Kunt u dit uitgebreid

onderbouwen?

12

Wat zijn de grote maatschappelijke bezwaren en hoe verhouden deze zich tot de veiligheid van onze inwoners en de grote schade aan onze natuur?

13

Welke oplossingen ziet u voor het probleem van drugsdumpingen in de natuur en in woonwijken? Bent u bereid in gesprek te gaan met de bestuurders van provincies en gemeenten, alsmede met boswachters en andere betrokkenen, zoals medewerkers van milieustraten, die grote hinder ondervinden van deze problematiek om te kijken welke mogelijke oplossingen zij zien? Zo ja, bent u bereid de Kamer over de uitkomst hiervan te informeren?


1) https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2932340/Legaal-drugsafval-inleveren-bij-de-milieustraat-Het-moet-straks-gewoon-kunnen-vindt-D66-Brabant


Gerelateerd

De uitzending van Radar over drugsdumpingen

Drugsdumpingen in Zuid-Nederland

Drugsdumpingen in de natuur

De berichten ‘Criminelen achter drugsafvaldumpingen wanen zich onaantastbaar’ en ‘Spoor van negen kilometer drugsafval leidt naar gedumpt busje in Nijmegen’

Het bericht ‘Ouderen onwetend over huurtoeslag; ANBO schiet te hulp’

Illegale drugsdumpingen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht ‘Geen boetes voor verstoren natuur in de Waddenzee’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl