Tweedemonitor / Kamervraag / Landelijk meldpunt en onderzoek naar giftig chroom-6Landelijk meldpunt en onderzoek naar giftig chroom-6

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02384

2019Z02384

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over landelijk meldpunt en onderzoek naar giftig chroom-6 (ingezonden 7 februari 2019)

1
Bent u bekend met het artikel 'Mogelijk veel meer mensen blootgesteld aan kankerverwekkend anti-roestmiddel chroom-6’? 1)

2

Klopt het dat de kankerverwekkende stof chroom-6 in veel meer sectoren wordt gebruikt, zoals de burgerluchtvaart, auto-industrie en bij de productie van windmolens? Bent u volledig op de hoogte bij welke bedrijven en sectoren de kankerverwekkende stof chroom-6 is gebruikt? Zo nee, vindt u het dan ook niet van groot belang dat er duidelijkheid moet komen voor al die mensen die bij deze bedrijven werken?

3

Bent u bereid, zoals de FNV voorstelt, een landelijk onderzoek en meldpunt over het gebruik van chroom-6 te starten?

4

Deelt u de mening dat moet worden voorkomen dat slachtoffers een lange juridische lijdensweg moeten ondergaan? Wilt u daarom ook een claimbeoordelingsinstituut opzetten, waarbij mensen die denken ziek te zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 zich daar kunnen melden?

1) https://www.bd.nl/binnenland/mogelijk-veel-meer-mensen-blootgesteld-aan-kankerverwekkend-anti-roestmiddel-chroom-6~a8f45c9e/


Gerelateerd

Aanhoudend gebruik chroom 6 bij de koninklijke Luchtmacht

Het nieuws dat de bescherming van defensiepersoneel tegen chroom-6 nog steeds onvoldoende is

Landelijk meldpunt en onderzoek naar giftig chroom-6

De berichten dat er opnieuw chroom-6 is gevonden op trams in Amsterdam en Utrecht

Het mogelijk gebruik van Chroom-6 in de PI Ter Apel

Het bericht dat in de nieuwe verf dubbel zo veel Chroom-6 zit

Het onderhoud aan de vuurtoren te Egmond aan Zee, waarbij mogelijk chroom 6 is vrijgekomen

Het artikel ‘KLM onderzoekt blootstelling aan chroom-6’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl