Tweedemonitor / Kamervraag / De Nederlandse jongen Charly die in Spanje gedetineerd isDe Nederlandse jongen Charly die in Spanje gedetineerd is

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02164

2019Z02164

Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse jongen Charly die in Spanje gedetineerd is (ingezonden 6 februari 2019)

1

Bent u bekend dat deze week een uitspraak komt van de rechter in Spanje over het al dan niet uitzitten van het voorarrest in Nederland door Charly T.? 1)

2

Welke acties heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2019 ondernomen om conform het verdrag met Spanje Charly T. in Nederland het voorarrest te laten uitzitten?

3

Waarom heeft het Ministerie besloten om geen vertrouwensonderzoek te laten verrichten in deze zaak?

4

Waarom heeft het Ministerie geen vertrouwensadvocaat aangewezen conform de procedure beschreven in de Staat van het Consulaire 2018? 2)

5

Bent u van mening dat een vertrouwensadvocaat in de casus van Romano van der Dussen een zinvolle bijdrage heeft geleverd in de procesgang?

6

Heeft u via diplomatieke of politieke weg bij de Spaanse autoriteiten erop aangedrongen om fouten in het proces te herstellen, conform de procedure beschreven in de Staat van het Consulaire?

7

Klopt het dat het ministerie bij de familie van Charly T. de mogelijkheid heeft aangereikt om over te stappen naar de nieuwe subsidiepartner Dutch Advocates? Zo ja, met welke reden?

8

Heeft het ministerie de begroting van 2019 van Prison Law goedgekeurd voorafgaand aan de subsidietoewijzing die afloopt per 1 juli 2019?

9

Heeft u nog plannen om in de nabije toekomst acties te ondernemen om de procesgang alsmede de persoonlijke situatie van Charly T. en zijn familie te verbeteren?

10

Kunt u deze vragen, samen met de nog openstaande set vragen, één voor één en zo spoedig mogelijk behandelen?

1) https://nos.nl/op3/artikel/2270575-mag-nederlander-charly-t-17-zijn-spaanse-cel-verlaten.html

2) Kamerstuk 35000-V, nr. 51.


Gerelateerd

Het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is

De minderjarige Nederlandse jongen Charly die in Spanje gedetineerd is en prisonlaw

De Nederlandse jongen Charly die in Spanje gedetineerd is

Het lijden van konijnen in de Nederlandse konijnenhouderij

Het besluit van Gedeputeerde Staten Flevoland om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af te schieten en de uitplaatsing van konikpaarden naar andere gebieden

De gevaarlijke situaties als gevolg van ‘boerenprotesten’

Het openhouden van vliegroutes van en naar Spanje ondanks snelle toename aantal besmettingen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl