De berichten ‘Microplastics bewust in diervoeding gestopt’ en ‘ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics’

2019Z02030

Vragen van de leden Bromet en Kröger (beiden GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de berichten ‘Microplastics bewust in diervoeding gestopt’ en ‘ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics’(ingezonden 5 februari 2019)

1

Bent u bekend met de berichten ‘Microplastics bewust in diervoeding gestopt’ en ‘ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics’? 1) 2)

2

Kunt u inzicht geven in welke landbouwproducten in Nederland bewust microplastics gebruikt worden en op welke schaal deze producten gebruikt worden?

3

Welk effect hebben landbouwproducten met microplastics op het Nederlandse dierenwelzijn, de bodem en het water, en hoe hoog schat u de kosten om microplastics te verwijderen?

4

Bent u bereid om op korte termijn het advies van het European Chemicals Agency (ECHA) over te nemen en een verbod op bewust aangebrachte microplastics in te stellen?1) http://www.p-plus.nl/nl/nieuws/microplastics-diervoeding

2) https://echa.europa.eu/it/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-added-microplastics

Indiener(s)
Tweedemonitor