Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werktHet bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01947

2019Z01947

Vragen van het lid Sneller (D66) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt (ingezonden 4 februari 2019).

Vraag 1

Kent u de problemen met de onbruikbaarheid van de NPO-app op oudere televisies, zoals onder andere onder de aandacht gebracht door de Consu- mentenbond? 1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de publieke omroep beschikbaar moet zijn voor iedereen? Zo ja, bent u het eens dat dit ook geldt voor het kunnen terugkijken van programma’s van de publieke omroep?

Vraag 3

Klopt het dat de NPO na het vernieuwen van de NPO-app in 2017 door de komst van nieuwe functies de verouderde NPO-app niet meer wil ondersteu- nen? Zo ja, kan deze keuze worden toegelicht?

Vraag 4

Klopt het dat de nieuwe NPO-app momenteel alleen nog beschikbaar is voor smart-tv’s uitgebracht in 2014 of later en dus niet beschikbaar is voor oudere smart-tv’s? Zo ja, kunt u aangeven om hoeveel televisiekijkers het momenteel gaat die hierdoor geen gebruik kunnen maken van de NPO-app op hun televisie? Bent u bereid te onderzoeken of een oplossing voor deze mensen te vinden is?

1 https://www.consumentenbond.nl/online-tv-kijken/npo-start


Gerelateerd

Het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt

De mogelijke inzet van apps in het kader van het ‘testen, traceren en thuisblijven’-beleid.

De uit de klauwen lopende bedragen die de publieke omroep jaarlijks aan consultants betaalt

Het bericht dat de NPO overweegt om uit NLZIET te stappen

Het bericht dat een NPO-topman bestuurder was van een brievenbusfirma en het bericht over de declaraties van de NPO-directeur

Importheffingen en btw op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen, die gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus

De mogelijkheid voor gepensioneerden in het buitenland om via een app hun levensbewijs door te geven.

Het bericht ‘Corona-app dreigt te mislukken door enorme haast van kabinet’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl