Tweedemonitor / Kamervraag / Toeristische bedrijven die verdienen aan illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebiedToeristische bedrijven die verdienen aan illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01946

2019Z01946

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister-president en de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over toeristische bedrijven die verdienen aan illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. (ingezonden 4 februari 2019)

1

Kent u het bericht ‘Toeristische bedrijven zorgen voor uitbreiding van de illegale nederzettingen’ over een rapport van Amnesty International? 1)

2

Hoe beoordeelt u de bevinding van de mensenrechtenorganisatie dat online bookingsbedrijven Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor mensenrechtenschendingen tegen de Palestijnen aanwakkeren doordat zij honderden kamers en activiteiten aanbieden in Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, inclusief Oost-Jeruzalem? Bent u het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?

3

Deelt u de opvatting dat het stimuleren van toerisme naar illegale Israëlische nederzettingen bijdraagt aan hun bestaan en uitbreiding? Zo nee, waarom niet?

4

Klopt het dat Booking.com, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft, op zijn site 45 hotels en andere accommodaties in bezet Palestijns gebied aanbiedt en klanten (soms) misleidt door niet duidelijk aan te geven dat het betreffende aanbod zich bevindt in Israëlische nederzettingen? Wat vindt u hiervan?

5

Bent u het met Amnesty Internationale eens dat met het bovengenoemde handelen de toeristische bedrijven VN-afspraken, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, schenden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe spreekt u deze bedrijven hierop aan?

6

Acht u het handelen van Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor in strijd met VN-Veiligheidsraadresolutie 2334, waarin staten worden opgedragen onderscheid te maken tussen Israël en de illegale nederzettingen? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u het ermee eens dat deze toeristische bedrijven moeten opkomen voor mensenrechten door hun aanbod in illegale nederzettingen in bezet gebied terug te trekken omdat oorlogsmisdrijven geen toeristische attractie zijn? Zo nee, waarom niet?

8

Is de Minister-President, die woensdag 6 februari spreekt met Booking.com, bereid om Booking.com tijdens dat gesprek te ontmoedigen zaken te doen met illegale nederzettingen? Zo nee, wanneer wordt dat dan wel gedaan? 2)

9

Bent u het verder eens met Amnesty International dat bedrijven moeten stoppen met zakendoen met de nederzettingen en regeringen daarom wetten moeten introduceren die import van goederen uit nederzettingen verbieden? Zo nee, wat doet u dan om producten uit illegale nederzettingen te weren?

1) Toeristische bedrijven zorgen voor uitbreiding van de illegale nederzettingen, https://www.amnesty.nl/actueel/israel-bezette-palestijnse-gebieden-toeristische-bedrijven-zorgen-voor-uitbreiding-van-de-illegale-nederzettingen , 30 januari 2019.

2) Minister-president Rutte bezoekt bedrijven en sociale projecten in Amsterdam, https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/31/minister-president-rutte-bezoekt-bedrijven-en-sociale-projecten-in-amsterdam , 31 januari 2019.Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA), ingezonden 1 februari 2019 (vraagnummer 2019Z01843).


Gerelateerd

Toeristische bedrijven die verdienen aan illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

Handel met illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied

Een VN-database met bedrijven actief in Israëlische nederzettingen

Een VN-lijst met bedrijven die actief zijn in illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

De aangekondigde plannen van Israël om nederzettingen te bouwen in E1-gebied

Bedrijven met banden met illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied

Openheid over betrokkenheid van bedrijven bij illegale Israëlische nederzettingen

Het bericht ‘Kritiek op Booking.com om aanbieden van bedden in Israëlische nederzettingen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl