Tweedemonitor / Kamervraag / Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixusOverhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01627

2019Z01627

Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus (ingezonden 30 januari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving ‘Gevaar voor overhaaste studiekeuze in mbo’ en ‘Te snelle keus mbo dreigt door beperkte plekken’? 1)

2

Wat vindt u ervan dat tenminste 25 mbo-opleidingen met een numerus fixus het principe hanteren ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’?

3 Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat jongeren hierdoor overhaast een studiekeuze moeten maken en soms zelfs een studiekeuze moeten maken voordat zij naar de open dag zijn geweest?

4

Wat is de reden dat opleidingen zoals in de zorg – waar een groot tekort is aan gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden – een numerus fixus hanteren?

5

Bent u bereid te zorgen dat er een landelijk overzicht komt van het aantal numerus-fixus-studies, net zoals die er al is voor het hoger onderwijs? Zo nee, waarom niet?

6

Wat gaat u doen om het door de Keuzegids geschetste probleem dat aankomende mbo-studenten vaak niet weten wanneer ze zich moeten inschrijven op te lossen?

7

Bent u bereid te zorgen dat het wettelijk verplicht wordt dat elke mbo-instelling een toegankelijke faciliteit inricht waar studenten terecht kunnen voor klachten etc., net zoals dat voor het hoger onderwijs al geregeld is in WHW artikel 7.59a?

1) https://keuzegids.nl/keuzegids-gevaar-voor-overhaaste-studiekeuze-in-mbo/ en
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3080910/te-snelle-keus-mbo-dreigt-door-beperkte-plekken

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kwint (SP), ingezonden 30 januari 2019 (vraagnummer 2019Z01626)


Gerelateerd

Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Het bericht ‘MBO Raad waarschuwt: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo’.

Het bericht dat ondanks extra geld mbo-docenten in de laagste salarisschaal terechtkomen

Het bericht ‘Te snelle keus mbo dreigt door beperkte plekken’

Het bericht dat veel numerus fixus opleidingen helemaal niet vol zitten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Minister Van Engelshoven eindigt subsidie op de MBO card’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl