Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Egyptische ambassade het Couperushuis in Den Haag in verval laat



Het bericht dat de Egyptische ambassade het Couperushuis in Den Haag in verval laat

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01624

2019Z01624

Vragen van de leden Aartsen en Koopmans (beiden VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Egyptische ambassade het Couperushuis in Den Haag in verval laat. (ingezonden 30 januari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht dat Haagse ambassades, tevens vaak monumentale panden, in verval raken? 1)

2

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat Nederlandse monumentale panden in verval raken en niet onderhouden worden? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo nee, waarom niet?

3

Welke mogelijkheden zijn er binnen de kaders van internationale afspraken over diplomatieke onschendbaarheid om gebruikers van de desbetreffende panden tot actie te bewegen? Welke acties bent u voornemens te nemen?

4

Kunt u zich herinneren dat het kabinet op 3 november 2017 liet weten dat “de gemeente Den Haag […] momenteel vijf zaken in behandeling [heeft] op gebied van achterstallig onderhoud aan een ambassadepand en […] de betreffende ambassades hierover [heeft] aangeschreven. Zeer onlangs heeft de gemeente het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om in drie van deze zaken bij te springen”? Wat is er sindsdien met deze zaken gebeurd?

5

Neemt de ambassade van Egypte op dit moment aantoonbaar concrete acties om verval van het gebouw tegen te gaan (de ambassade van Egypte bevindt zich al twaalf jaar in een erbarmelijke staat)? Zo ja, welke acties betreft dit? Zo nee, wat is hiervoor de reden?

6

Kunt u aangeven bij welke andere ambassadegebouwen sprake is van dergelijk verval aangezien uit het artikel blijkt dat de problematiek voor meerdere ambassadepanden geldt, zoals die van Griekenland en Saoedi-Arabië?

1) https://www.trouw.nl/democratie/den-haag-schrikt-eerst-verkommert-couperus-ouderlijk-huis-dan-wordt-het-gekraakt-~a8cc32a5/

2) Kamerstuk 34 775-V, nr. 9


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl