Tweedemonitor / Kamervraag / De online omgevingsanalyse die is opgesteld in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS)De online omgevingsanalyse die is opgesteld in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01310

2019Z01310

Vragen van de leden Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de online omgevingsanalyse die is opgesteld in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) (ingezonden 25 januari 2019)

1

Wat is uw reactie op het rapport “Resultaten online omgevingsanalyse en online gesprekken over toekomst Schiphol” dat in opdracht van de ORS is opgesteld? 1)

2

Wat is het doel geweest van deze online analyse?

3

Bent u op de hoogte van deze analyse?

4

Hoeveel heeft deze analyse gekost en met welke geld is deze analyse gefinancierd?

5

Waar en op welke wijze is aantoonbaar geborgd dat het grootschalig verzamelen, verrijken, categoriseren en publiceren van data op deze wijze is toegestaan in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens?

1) Website ORS, 20 december 2018 ( https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2018/12/190121-Online-omgevingsanalyse-en-online-gesprekken-Toekomst-Schiphol-Eindrapportage-2.pdf )


Gerelateerd

De online omgevingsanalyse die is opgesteld in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

De wijze waarop de minister van Infrastructuur en Waterstaat om zal gaan met de constateringen van de Omgevingsraad Schiphol in haar toekomstige luchtvaartbeleid.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het bericht dat de MKBA voor de groei van Schiphol niet voldoet aan de daarvoor door de Kamer vastgestelde criteria en aantoonbare onjuistheden bevat

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl