Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie'Het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01191

2019Z01191

Vragen van leden El Yassini en Van den Bosch (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie’(ingezonden 24 januari 2019)

1

Kent u het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie’? 1)

2

Deelt u de mening dat arbeidsmarktdiscriminatie hard moeten worden aangepakt wanneer is aangetoond dat een bedrijf discrimineert en puur selecteert op basis van leeftijd, afkomst en/of geslacht?

3

Deelt u de mening dat de Inspectie SZW de aangewezen instantie is om bedrijven die discrimineren op de arbeidsmarkt op te sporen, aan te pakken en te sanctioneren? Deelt u de mening dat de rijksoverheid de aangewezen instantie is om beleid te ontwikkelen tegen arbeidsmarktdiscriminatie en dat dit ook is gebeurd met het Actieplan en Implementatieplan “Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie” van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?

4

Voorziet u, net als het College voor de Rechten van de Mens, ook grote problemen als de gemeente Amsterdam op de stoel gaat zitten van instanties die zich formeel met arbeidsdiscriminatie bezighouden, zoals het College en de Inspectie SZW? Zo nee, waarom niet?

5

Deelt u de mening dat met nepsollicitanten de gemeente Amsterdam nooit, met uiterste zorgvuldigheid en waarborging van een objectieve beoordeling, afdoende en juridisch kan vaststellen dat er sprake is van discriminatie bij vacatures of op de werkvloer?

6

Deelt u de mening dat de gemeente Amsterdam nooit op de stoel van de rechter mag gaan zitten en door dit wel te doen, "naming and shaming" ten onrechte plaats kan vinden en dat dit kan leiden tot grote schade?

7

Deelt u de vrees van het Amsterdamse bedrijfsleven dat deze aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie door de gemeente Amsterdam kan leiden tot een heksenjacht nu ook de gemeente Amsterdam zich, los van officiële instanties zoals het College voor de Rechten van de Mens en de Inspectie SZW, ermee gaat bemoeien?

8

Zijn er meer gevallen bekend waarbij gemeenten zich, los van officiële instanties, met arbeidsmarktdiscriminatie gaan bemoeien? Zijn er meer gemeenten bekend waarbij dit gebeurt? Zo ja, welke?

9

Bent u bereid in overleg te treden met de gemeente Amsterdam en duidelijk aan te geven dat de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid heeft en neemt bij handhaving en toezicht van arbeidsmarktdiscriminatie? Bent u het ermee eens dat de gemeente Amsterdam zich beter bezig kan houden met haar eigen wervings-, selectie- en personeelsbeleid en dat er daar nog veel grotere stappen genomen kunnen worden?


1) https://www.parool.nl/amsterdam/bedrijven-vrezen-heksenjacht-op-vermeende-discriminatie~a4621894/


Gerelateerd

Het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie'

Het bericht ‘Veteranen Ouwestomp voelen zich besodemieterd, stadscamping Den Bosch komt erg dichtbij’

Het racisme tijdens de voetbalwedstrijd FC Den Bosch – Excelsior

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

Het bericht het noodlijdende HAS in Den Bosch onder financieel toezicht staat

Het bericht 'Studentenorganisaties vrezen hogere studie-uitval door coronamaatregelen'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl